Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelmat 2007 - 2008

Kuvataiteilija visualisoi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa kulloinkin mahdollisin ja soveltuvin keinoin. Kuva on siis viesti sekä sisällöltään että tekniseltä toteutukseltaan. Taiteen ja teknologian toisiaan tuke-vat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä koulutuksen keskiössä.

Opintojensa aikana opiskelija saa sellaiset tiedot ja taidot kuvataiteen alalta, että hän pystyy itsenäiseen taiteelliseen työhön alan erilaisissa tehtävissä niin yksin kuin ryhmissä ja ymmärtää taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä. Hän hahmottaa ammatilliset mahdollisuudet ja työnsä kuvataiteen nykyisessä kentässä sekä kuvataiteen historian kehityksessä. Opiskelija osaa oman aikamme kuvataiteen ilmaisumuodot, käsitteet ja tekniikat. Hän pystyy soveltamaan osaamistaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa sekä taiteen maailmassa.

Nykyinen digitaaliteknologia kuvanrakentamis- ja kuvankäsittelymahdollisuuksineen on ensisijaisessa asemassa, opiskelija oppii tuottamaan ja tulkitsemaan kuvaa visuaalisen viestinnän edellyttämin tavoin. Kuvan olemus ja visuaalisen ilmaisun perusteet opitaan kuitenkin edelleen käsityönä: maalaten, plastisesti muotoillen sekä graafisin tekniikoin. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan alakohtaiseen ammatinharjoittamiseen, alueellisiin yrittäjyyden ja markkinoinnin mahdollisuuksiin.

Opiskelija oivaltaa itsensä ja valmiuksiensa kehittämisen ammatillisen toiminnan edellytykseksi. Hän ymmärtää eettisen osaamisen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan merkityksen ammatillisina tekijöinä. Hän oppii viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, ymmärtää organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen sekä kansainvälisyysosaamisen ammatillisen toimintakentän muodostumisessa.

Nuorten koulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK