Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavat

Opinnäytetyö, 15 op

Tavoite: Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistaan: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Opiskelija pystyy tutkimaan ja analysoimaan empiiristä aineistoa, kuvataiteellisia teoksia, viestintä- ja media-alan tuotteita visuaalisuuden osalta sekä omaa työprosessiaan visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Hän osaa tehdä taiteellista työtään tutkivasti, hyödyntää taiteellista työskentelyä menetelmällisesti ja suhteuttaa sitä ala- ja ajankohtaiseen tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja -työllä opiskelija osoittaa myös kykynsä viestiä osaamisensa kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö: Opinnäytetyöseminaarit kuuluvat opinnäytetyöhön, niissä opiskelija saa sekä ohjausta että palautetta. Hän perehtyy opinnäytetyön kriteereihin ja ohjeistukseen, alakohtaisiin menetelmällisiin ratkaisuihin ja sovellutuksiin sekä aihekohtaisiin mahdollisuuksiin. Opiskelija toteuttaa hankkeistettuna tai itsenäisesti visuaalisen, kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista ja kirjoittaa siihen liittyvän työprosessiselvityksen tai analyyttisen tutkielman tieteellistä viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.

Toteutus: Osallistuminen seminaareihin, opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja esittäminen voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Edeltävät opinnot: 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), AMK-tutkimustoiminta ja seminaarityö (alakohtainen tutkimusharjoitus, tieteellinen kirjoittaminen).

Arviointi: Sekä opinnäytetyön prosessi että tulokset arvioidaan. Taiteellinen teos ja kirjallinen tutkielma eri aspekteineen arvioidaan koulutusohjelmakohtaisten kriteerien mukaisesti asteikolla 0 - 5. Suullinen esitys huomioidaan kokonaisarvosanaa muodostettaessa. Esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte on korkea-asteen kielinäyte eikä vaikuta opinnäytteen arvosanaan.

Kirjallisuus: 

  • Voimassa oleva AMK-opinnäytetyöohje: kuvataiteen sovellus.
  • Opinnäytetyön aiheeseen ja teoksen tekniikkaan liittyvät julkaisut.
  • Opinnäytetyön tekemiseen liittyvää kirjallisuutta:

Ohjeet ja lomakkeet:

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK