Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien työharjoittelu

Työharjoittelu 30 op

Edeltävät opinnot:
Perusopinnot
Mediatuotantoprojektit,   
Mediakulttuurin historia ja kerrontamuodot,
Journalismi ja media-analyysi  

Tavoite: Opiskelija perehtyy ohjatusti suuntaavien ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen (ks. Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 4 §). Opiskelija hyödyntää edeltäviä opintoja, joista hän saa välineitä jäsentää työkokemuksiaan.

Sisältö:

  • työharjoittelusopimus
  • työharjoittelusuunnitelma
  • tutustuminen työyksikön toimintatapoihin ja henkilökuntaan
  • ammatillinen kasvu
  • hankkeistettu opinnäytetyö

Suoritustapa:
Oppiminen työharjoittelujaksolla perustuu työssä oppimiseen. Työharjoittelua on suuntautumisalan ja siihen liittyvän alan työ kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija työskentelee pääsääntöisesti kokopäiväisesti, jolloin jaksolla noudatetaan työpaikan normaalia työaikaa.

Työharjoittelusta vähintään 18 opintopistettä on valvottua. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 90 opintopistettä opintoja ennen valvottuun harjoitteluun lähtemistä. 90 opintopisteen määrään ei lueta aikaisemman työkokemuksen perusteella hyväksiluettua ei-valvottua harjoittelua. Ei-valvotuksi työharjoitteluksi hyväksytään ennen koulutuksen alkua suoritettu koulutusohjelmiin liittyvä työ enintään opintopisteen määräisenä. Opiskelija toimittaa hyväksiluettavasta työharjoittelusta työharjoitteluraportin (5 sivua), työtodistuksen ja mahdollisia työnäytteitä.

Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hakemisesta ja harjoitteluun liittyvien asiapaperien täyttämisestä. Harjoittelupaikan hyväksyy työharjoittelun tutoropettaja ennen harjoittelusopimuksen tekemistä. Opintokokonaisuuteen liittyvät työharjoittelu- ja opinnäytetyöseminaarit järjestetään vuosittain. Työharjoittelun toteutus on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosittain päivitettävässä Työharjoittelun toimintaohjeessa, joka löytyy toimialan verkkosivuilta. Opintokokonaisuuden suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintokokonaisuutta ei voi tenttiä.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson tavoite ilmaisee arvosanan 5 (kiitettävä) tasoisen suorituksen oppimistavoitteen. Hyväksytty arvosana edellyttää Työharjoittelun toimintaohjeen mukaista raportointia työharjoittelu- ja opinnäytetyöseminaarissa. Hyväksiluettavat työharjoittelut arvioidaan hyväksytty/hylätty.  Suoritusvaatimusten arviointiperusteet ovat

1. Työnantajan arvio  60 %
2. Oppimispäiväkirja  20 %
3. Työharjoitteluraportti oppimispäiväkirjan pohjalta  10 %
4. Työharjoittelun suullinen raportointi työharjoittelu- ja opinnäytetyöseminaarissa  10 %

Oppimateriaali:

  • Työharjoittelun toimintaohje
  • Opinnäytetyön ohjeet

Ajankohta:
3. ja 4. vuosikurssi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK