Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien suuntaavat ammatilliset opinnot

Mediatuotannon suuntautumisvaihtoehto 60 op
Dokumentti 15 op     

Dokumentti-opintojakson suorittavat kaikki mediatuotannon suuntautumisvaihtoehtoa suorittavat opiskelijat.   

Tavoite: Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen dokumenttituotannon ominaispiirteistä, historiasta, ammattitehtävistä ja työprosesseista. Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen dokumenttielokuvan ideasta valmiiseen teokseen asti työskentelemällä tuotantoryhmän jäsenenä.

Suoritustapa:
Opiskelija voi suorittaa moduulin laajimmillaan 20 op:n laajuisena riippuen moduulin aikana toteutettavan dokumenttiprojektin ja/tai käsikirjoituksen laajuudesta. Mahdolliset lisäopintopisteet  merkitään opintojaksoon Dokumentin tyylilajit ja käsikirjoitus ja/tai Dokumenttiprojekti. Tarvittaessa yksittäiset dokumenttiprojektit voidaan toteuttaa koko lukuvuoden kestävinä projekteina.


Dokumentin tyylilajit ja käsikirjoitus                               

Edeltävät opinnot:
Suositeltavia moduuleja sisältötuotantolinjalle ovat Käsikirjoitus 1 Käsikirjoitus 2 , kuvaus- ja leikkauslinjalle Kuvaus ja leikkaus 1 ja äänilinjalle Ääni 1.

Tavoite:
Opiskelija tuntee dokumenttielokuvan ominaispiirteet, historian ja tyylilajit. Hän osaa hyödyntää niitä oman dokumentti-idean käsikirjoittamisessa. Opiskelija osaa laatia dokumentin käsikirjoituksesta myyntipaketin.

Sisältö:

 • dokumenttielokuvan luonne ja määritelmät
 • dokumentin tekijyys
 • dokumenttielokuvan synty ja kehityspiirteitä
 • dokumentin tyylilajit
 • dokumentin toimiala ja ohjelmapaikat
 • dokumentin käsikirjoittaminen ja myyntipaketin laatiminen

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Opintojakso kytkeytyy kiinteästi Dokumentti-moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan dokumenttiprojektin kautta. Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson laajempana kuin 15 opintopistettä, suorittaa hän ylimenevän osan itsenäisenä työskentelynä opettajan kanssa sovitun käsikirjoituksen työsuunnitelman pohjalta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien (erityisesti dokumentin käsikirjoituksen ja myyntipaketin laatiminen) hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Rabiger, Michael 2000. Directing the Documentary (3rd Edition). Focal Press, Boston.
 • Nichols, Bill 1991. Representing Reality. Indiana University Press, Bloomington.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Dokumentin ammattitehtävät
                                

Edeltävät opinnot:
Dokumentin tyylilajit ja käsikirjoitus  Suositeltavia moduuleja sisältötuotantolinjalle ovat Käsikirjoitus 1), Käsikirjoitus 2 ,kuvaus- ja leikkauslinjalle Kuvaus ja leikkaus 1 ja äänilinjalle Ääni 1 (   ).

Tavoite:
Opiskelija tuntee dokumenttituotannon tuotantoprosessin ja tuotantoryhmän tehtävät. Hänellä on ammatillisia valmiuksia toimia dokumentin ohjaajana, tuottajana, kuvaajana tai äänittäjänä.

Sisältö:

 • dokumentin tuotantoprosessi ja tuotantoryhmä
 • dokumentin ohjaus
 • dokumentin tuottaminen
 • dokumentin kuvaus ja äänitys

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 50 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 50 %) opettajan antamien oppimistehtävien parissa. Kaikille yhteisten oppimistehtävien lisäksi opiskelija suorittaa opintojakson aikana suuntautumisensa mukaisia syventäviä oppimistehtäviä dokumentin ohjauksesta, tuottamisesta, kuvauksesta tai äänityksestä. Opintojakso kytkeytyy kiinteästi Dokumentti-moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan dokumenttiprojektin kautta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä annettujen oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oppimateriaali:

 • opintomonisteet
 • Rabiger, Michael 2000. Directing the Documentary (3rd Edition). Focal Press, Boston.

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Dokumenttiprojekti
                                   

Edeltävät opinnot:
Dokumentin tyylilajit ja käsikirjoitus  ja Dokumentin ammattitehtävät  Suositeltavia moduuleja sisältötuotantolinjalle ovat Käsikirjoitus 1 ,Käsikirjoitus 2 ,kuvaus- ja leikkauslinjalle Kuvaus ja leikkaus 1 ja äänilinjalle Ääni 1.

Tavoite:
Opiskelija osaa vastuullisesti toimia dokumentin ohjaajana, tuottajana, kuvaajana, äänittäjänä ja/tai leikkaajana lyhyessä dokumenttielokuvassa esituotannosta valmiiseen teokseen asti osana tuotantoryhmää. Hän ymmärtää dokumentin leikkausprosessin erityispiirteet.

Sisältö:

 • dokumentin tuotantoroolissa työskentely
 • dokumentin leikkaus

Suoritustapa:
Opintojakson suoritusvaatimukset on ilmoitettu arvioinnin yhteydessä. Opintojakso suoritetaan lähiopiskeluna (noin 25 %) ja itsenäisenä opiskeluna (noin 75 %) dokumenttiprojektissa. Opintojakso kytkeytyy kiinteästi Dokumentti-moduulin muihin opintojaksoihin moduulin aikana toteutettavan dokumenttiprojektin kautta. Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson laajempana kuin 6 opintopisteenä, suorittaa hän ylimenevän osan itsenäisenä työskentelynä opettajan kanssa sovitun dokumenttiprojektin työsuunnitelman pohjalta. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Arviointi:
Arviointiasteikkona on 1-5. Opintojakson suorittaminen edellyttää 80 %:n läsnäoloa opintojakson lähiopetuksessa sekä aktiivista osallistumista dokumenttiprojektiin omassa tuotantoroolissa.

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Ajankohta:
3. vuosikurssi, syyslukukausi.


Lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotantoprojekti        
                            

Tavoite: Opiskelija osaa toimia vastuullisessa ammattitehtävässä fiktiivisen tai dokumentaarisen lyhytelokuvan tuotantoprojektissa esituotannosta ensi-iltaan asti.

Suoritustapa:
Lyhyt- ja dokumenttielokuvaprojekti toteutetaan neljän suuntaaviin ammattiopintoihin kuuluvan moduulin yhteistyönä. Osa moduulien opintojaksoista on kaikille yhteisiä (opintojakson nimi ja koodi on sama):

 • Ohjaus 2
 • Tuotanto 2
 • Kuvaus ja leikkaus 2
 • Ääni 3   

Tuotantoprojektin esituotannollinen valmistelu aloitetaan Ohjaus 1- ja Tuotanto 1 -moduuleissa.
Tuotantoprojektin toteutus on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosittain päivitettävissä Lyhytelokuvien valintaohjeessa ja Lyhytelokuvatuotantojen tuotanto-ohjeessa, jotka löytyvät toimialan verkkosivuilta. Valmiit elokuvat esitetään yleisölle gaalanäytöksessä.

 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK