Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma

Syksyllä 2007 aloittavien opinnäytetyö 15 op


Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on opintojen aikana tai opintojen päätteeksi laadittava laajahko lopputyö. Opinnäytetyön yleiset tavoitteet on määritelty ammattikorkeakouluista annetussa asetuksessa (1995/256 §:t 7 ja 10) ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (§ 13).

Tavoite: Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opiskelija osoittaa taiteellisen, teknisen, sisällöllisen ja tutkimuksellisen kypsyytensä toteuttaa valitsemaansa ammatillista suuntautumista. Lisäksi opiskelija osoittaa kykynsä viestiä kirjallisesti ja suullisesti osaamisensa.

Edeltävät opinnot:
Kielet ja viestintä
Tieteellinen kirjoittaminen,   
Tutkimusmenetelmät  

Lisäksi opinnäytteen aloittamisen edellytyksenä on

1) vähintään 150 opintopisteen opinnot mukaan lukien kaikki pakolliset opinnot (työharjoittelua ei
     lasketa opintopisteisiin)
2) osallistuminen aiheseminaariin sekä aihealoitteen jättäminen ja hyväksyminen
3) osallistuminen ohjaukseen.

Sisältö:

 • aiheseminaari
 • opinnäytetyön luonne, tavoitteet ja toteutustavat
 • aiheen valinnan keskeiset kriteerit
 • opinnäytetyön kriteerit
 • opinnäytetyön hankkeistaminen
 • tieteellinen kirjoittaminen
 • opinnäytetyöskentelyn aikataulu
 • hakeutuminen opinnäytetyötä tekemään
 • työharjoittelu- ja opinnäytetyöseminaari
 • seurantaseminaari
 • ohjaus
 • opinnäytetyön esitarkastus, esittäminen ja arviointi
 • tutkintotodistuksen hakeminen

Suoritustapa:
Opiskelija osallistuu aiheseminaariin ja kirjoittaa aihealoitteen, joka käsitellään viestinnän tiimissä. Tiimi hyväksyy aihealoitteen, minkä jälkeen opiskelija voi aloittaa opinnäytetyön. Opiskelija tekee opinnäytetyönsä itsenäisesti, mutta saa prosessin eri vaiheissa ohjausta. Opiskelija osallistuu seurantaseminaariin, jota varten hän laatii 3 - 5 sivun mittaisen kirjoituksen opinnäytetyöstään. Kirjoitus käsitellään seurantaseminaarissa. Seurantaseminaareja on kaksi kertaa vuodessa.

Opiskelija palauttaa työnsä esitarkastukseen. Esitarkastuspalautteen ja mahdollisten korjausten jälkeen hän saa luvan jättää työnsä arvosteltavaksi. Kulttuurialalla järjestetään vuosittain kolme opinnäytetöiden katselmusta. Opiskelija esittää työnsä katselmuksessa. Katselmukset ovat julkisia opinnäytteiden esittämistilaisuuksia. Ne pidetään syys-lokakuun vaihteessa, tammi-helmikuun vaihteessa ja toukokuussa.
Opinnäytetyön esittämisen jälkeen opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen annetusta aiheesta.  Kypsyysnäyte kirjoitetaan hyvällä suomen tai ruotsin kielellä tai sillä kielellä, jolla opinnäyte on kirjoitettu.

Arviointi:
Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetöiden arvioinnissa otetaan huomioon sekä prosessi että tuotos. Prosessilla tarkoitetaan koko opinnäytetyöprosessia aiheen valinnasta työn esittämiseen. Siihen kuuluvat osallistuminen aihe- ja seurantaseminaareihin sekä työn esittäminen. Tuotoksella tarkoitetaan:
 
a) kirjallista tuotosta
b) teosta (myös teoksen osaa) ja kirjallista tuotosta
c) projektia ja kirjallista tuotosta

Oppimateriaali:

 • Opinnäytetyön yleinen ohje
 • Kulttuurialan opinnäytetyöohje
 • opintomonisteet
 • Opinnäytetyön esittämisteknilliset ohjeet
 • Viestinnän opinnäytetöiden arviointiperusteet

Aika:
3. ja 4. lukuvuosi.


 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK