Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Kuvataiteilijan tehtävä on tehdä kuvia ja asettaa niitä esille.

Kuvataiteilija visualisoi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa. Kuva on viesti niin sisällöltään kuin tekniseltä toteutukseltaan. Taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä koulutuksen keskiössä.

Opintojen aikana saat sellaiset tiedot ja taidot kuvataiteen alalta, että pystyt itsenäiseen taiteelliseen työhön alan erilaisissa tehtävissä niin yksin kuin ryhmissäkin. Opit ymmärtämään taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä ja hahmottamaan ammatilliset mahdollisuudet sekä työsi kuvataiteen nykyisessä kentässä. Ymmärrät myös kuvataiteen historiallisen kehityksen ja taidat oman aikamme kuvataiteen ilmaisumuodot, käsitteet ja tekniikat. Osaat soveltaa osaamistasi kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa sekä taiteen maailmassa.

Digitaaliteknologia kuvanrakentamis- ja kuvankäsittelymahdollisuuksineen on ensisijaisessa asemassa. Opit luottamaan ja tulkitsemaan kuvaa visuaalisen viestinnän edellyttämin tavoin. Kuvan olemuksen ja visuaalisen ilmaisun perusteet opit kuitenkin käsityönä: maalaten, plastisesti muotoillen sekä graafisin tekniikoin. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan alakohtaiseen ammatinharjoittamiseen, alueellisiin yrittäjyyden ja markkinoinnin mahdollisuuksiin.

Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät yleensä itsenäisinä ammatinharjoittajina mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtävissä, valokuvauksessa ja lehtivalokuvauksessa, näyttelytoiminnassa ja  kulttuuritapahtumissa sekä taiteilijoina että organisaatioissa mutta myös alan ammattiaineiden opetustehtävissä.

Jokainen opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja kirjallisuutta. Opiskelun periaatteena on prosessimainen työskentely sekä tekemällä ja tutkimalla oppiminen taidetuotannoissa. Käytännön taitojen oppiminen toteutetaan työpajatyöskentelynä. Teoriaopintoja tukevat kirjallisuuteen pohjautuvat esseet ja tentit. Opinnoista osa voidaan suorittaa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa.

 

Nuorten koulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK