Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 15 op

Tavoite: Opinnäytetyölläsi osoitat taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistasi: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Osaat koota, tutkia ja analysoida empiiristä aineistoa perustellusti suhteessa opinnäytetyöaiheeseesi. Pystyt tutkimaan ja analysoimaan kuvataiteellisia teoksia, media- ja viestintäalan tuotteita sekä omaa työprosessiasi visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Osaat tehdä taiteellista työtäsi tutkivasti ja kehittää työskentelytapojasi sekä teoksiasi ja suhteuttaa niitä ala- ja ajankohtaiseen taiteeseen sekä tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja opinnäytetyölläsi osoitat myös kykysi viestiä osaamistasi kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö: Opinnäytetyöseminaarit: opinnäytetyön kriteerit ja ohjeistus, työprosessin ohjaus, vertaiskommentointi ja palaute. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen sekä aihekohtaiset mahdollisuudet. Toteutat hankkeistettuna tai itsenäisesti kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista sekä kirjoitat siihen liittyvän tutkielman / työprosessiselvityksen tieteellistä viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.

Toteutus: Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin ja vähintään yhteen opinnäytetöiden esitystilaisuuteen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa. Opinnäytetyön idea ja sen kehittäminen, suunnittelu, toteutus sekä esittäminen ja kansitus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Opinnäytetyön esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte. Edeltävät opinnot: 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), AMK -tutkimustoiminta ja seminaarityö.

Arviointi: Sekä opinnäytetyön prosessi että tulokset arvioidaan. Hyväksytyn opinnäytetyön taiteellinen ja kirjallinen osuus arvioidaan asteikolla 1 - 5 koulutusohjelmakohtaisten kriteerien mukaisesti. Suullinen esitys huomioidaan kokonaisarvosanaa muodostettaessa. Kypsyysnäyte arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus: 

  • Voimassa oleva AMK-opinnäytetyöohje: kuvataiteen sovellus.
  • Opinnäytetyön aiheeseen ja teoksen tekniikkaan liittyvät julkaisut.
  • Opinnäytetyön tekemiseen liittyvää kirjallisuutta: Anttila Pirkko 2005, Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hakala Juha 2004, Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Vilkka Hanna & Airaksinen Tiina 2004, Toiminnallinen opinnäytetyö.
  • Ohjeet ja lomakkeet: edun Opintoinfo ja Lomakkeet & ohjeet 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK