Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataiteilija (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Kuvataiteilija tekee näkyväksi ja koettavaksi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa. Taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä keskeinen osa koulutusta. Opinnot etenevät kuvan perusteista monivaiheisiin kuvatuotantoihin.

Opinnot etenevät vaiheittain:

Opintojen 1. vaihe: Kuvan ja oman aikamme kuvataiteen tiedolliset ja taidolliset perusteet
Opintojen 2. vaihe: Kuvataiteilija, kuva ja taide kulttuurissa ja yhteiskunnassa
Opintojen 3. vaihe: Kuvataiteen tutkimus-, kehitys- ja työelämäosaaminen

Tavoitteena on, että kuvataiteilija oppii tuntemaan oman aikamme kuvantekokeinojen perusteet ja nykytaiteen monimuotoiset ilmiöt. Klassiset kuvateknologiat, maalaus, grafiikka ja kuvanveisto ovat osa-alueita nykytaiteessa - samoin koulutuksessa. Myös ajankohtainen kuvataide eli muu-taide tulee tutuksi kokeilemalla ja soveltamalla kuvataiteen tietotaitoa kuten sommittelua, värimaailmojen luomista tai katsomisen prosesseja. Muu-taide voi olla myös digitaalista maalaustaidetta ja grafiikkaa tai useankin taidemuodon yhdistelmiä.

Digitaaliteknologia lävistää ajankohtaiset kuvataidetuotannot ja -tekniikat, myös klassisen maalauksen, grafiikan ja veiston tekniikat jossain työprosessin vaiheessa. Se voi toimia toteutuskeinona, apuvälineenä tai julkaisuväylänä ja näyttely-ympäristönä. Teknisesti koulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomiseen ja sovellutuksiin erilaissa käyttöyhteyksissä.

Koulutuksessa nostetaan esiin tekniikka- ja aihealueittain se tietotaito, joka kuvataidealalla on käytössä, laajan alakohtaisen ymmärryksen luomiseksi. Näin kuvataitelijalla on mahdollisuus löytää se "oma juttu".

Tavoitteena on, että kuvataitelija pystyy itsenäiseen taiteelliseen työhön alan erilaisissa tehtävissä niin yksin kuin ryhmissä ja ymmärrät taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä. Kuvataiteilijan on osattava myös soveltaa osaamistaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa sekä taiteen maailmassa.

Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, näyttelytoimintaan ja kulttuuritapahtumiin taiteilijoina ja organisaatioissa sekä alan ammattiaineiden opetustehtäviin. Usein tehtäviin työllistytään itsenäisinä ammatinharjoittajina, tehtävät ovat tällöin toimeksiantoja.


Nuorten koulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK