Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen rakenne

4. vuosi

Opinnäytetyö
15 op

3. vuosi

Harjoittelu
30 op

Suuntaavat ammatilliset opinnot
60 op

Yhteiset ammatilliset opinnot
92 op

2. vuosi

Perusopinnot
28 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

1. vuosi

Yhteiset ammatilliset opinnot

Kaikille pakollisia opintoja ovat yhteiset perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot. Näiden jälkeen siirrytään suuntaaviin ammattiopintoihin. Opinnot sisältävät harjoittelun, josta osa suoritetaan kesäisin. Opintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja omasta tai muista soveltuvista korkea-asteen oppilaitoksista ja opinnäytetyö. Vapaasti valittavia opintoja voidaan suorittaa tietyin edellytyksin myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnoista osa voidaan suorittaa kansainvälisinä opintoina.

Opintojen alussa perehdytään ammattikorkeakoulun yleisiin perusopintoihin sekä kuvataiteen ammatillisiin perusteisiin. Ammatillisten perusopintojen jälkeen suuntaavissa ammattiopinnoissa syvennytään nykytaiteen sisällöllisiin ja teknisiin keinoihin sekä ilmaisumuotoihin. Suuntaavat opinnot painottuvat digitaaliseen kuvaan sovellutuksineen. Niiden myötä syvennetään digitaaliteknologisia kuvanrakentamisen ja -käsittelyn taitojasi ja paneudutaan kuvataiteen digitaalisiin ilmaisu-, julkaisu- ja kommunikaatiomuotoihin.

Vapaasti valittavat opinnot syventävät taiteellista näkemystä ja kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistyön sekä liiketoimintaosaamisen tuntemusta.

Suuntaavissa opinnoissa syvennytään digitaaliseen kuvaan sovellutuksineen. Ideana on:

  1. Hyödyntää digitaaliteknologiaa työvälineenä niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri tuotantotekninen omavaraisuus myös pohjoisilla haja-asutusalueilla.
  2. Kehittää digitaalisen kuvateknologian käyttöä siten, että oman aikamme runsaaseen kuvamaailmaan saadaan kuvataiteellinen asiantuntemus mukaan.

Tutkiva ja kehittävä työote täsmentyy tuotantoihin liittyvillä tieteellisillä opinnoilla. Etenkin suuntautumisopinnoissa teokset ja projektit saatetaan julkisesti nähtäville, mutta jo ammatillistenkin opintojen harjoitustöistä koostetaan näyttelyitä. Näin harjaannutaan ammatissa työllistymisen kannalta oleellisessa työn esilletuonnissa.

Vaativimmat harjoitus- ja tilaustyöt sijoittuvat suuntaaviin opintoihin. Yritystoiminta ja markkinointi huomioidaan tällöin työskentelyn osana. Taiteelliset - sekä tekniset että sisällölliset - harjoitukset ja tuotannot toteutetaan työelämälähtöisesti. Etenkin suuntautumisopinnoissa teokset ja projektit saatetaan julkisesti nähtäville, mutta jo ammatillistenkin opintojen harjoitustöistä koostetaan näyttelyitä. Näin harjaannut ammatissa työllistymisen kannalta oleellisessa työsi esilletuonnissa.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK