Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö, 15 op

Tavoite: Taiteellisesta osasta ja tutkielmasta koostuvalla opinnäytetyölläsi osoitat taiteellista, teknistä ja tutkimuksellista osaamistasi: taiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä. Osaat koota, tutkia ja analysoida empiiristä aineistoa perustellusti suhteessa opinnäytetyöaiheeseesi. Pystyt tutkimaan ja analysoimaan kuvataiteellisia teoksia ja tuotteita sekä omaa työprosessiasi visuaalisuuden ja kuvataiteen näkökulmasta. Osaat tehdä taiteellista työtäsi tutkivasti ja kehittää työskentelytapojasi sekä teoksiasi, ja osaat suhteuttaa niitä ala- ja ajankohtaiseen taiteeseen sekä tieteelliseen tietoon. Opinnäytetyöprosessissa ja opinnäytetyölläsi osoitat myös kykysi viestiä osaamistasi kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö: Opinnäytetyöseminaarit: opinnäytetyön kriteerit ja ohjeet, työprosessin ohjaus, vertaiskommentointi ja palaute. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen sekä aihekohtaiset mahdollisuudet. Toteutat hankkeistettuna tai itsenäisesti kuvataiteellisen teoksen tai osa-alueen projektista sekä kirjoitat siihen liittyvän tutkielman / työprosessiselvityksen tieteellistä ja taiteellista viitekontekstia ja menetelmäkirjallisuutta käyttäen.

Toteutus: Opinnäytetyön voi aloittaa suoritettuaan 150 op:n opinnot (ei sisällä työharjoittelua), AMK -tutkimustoiminta ja seminaarityö. Osallistuminen opinnäytetyöseminaareihin ja vähintään yhteen opinnäytetöiden esitystilaisuuteen opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa tai aikana. Opinnäytetyön idea ja idean kehittäminen, suunnittelu, toteutus sekä esittäminen ja kansitus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti henkilökohtaista ohjausta hyödyntäen. Opinnäytetyön esityspäivänä kirjoitetaan omaa opinnäytetyöaihetta käsittelevä kypsyysnäyte.

Arviointi: Sekä opinnäytetyön prosessi että tulokset arvioidaan. Hyväksytyn opinnäytetyön taiteellinen ja kirjallinen osuus arvioidaan asteikolla 1 - 5 koulutusohjelmakohtaisten kriteerien mukaisesti. Suullinen esitys huomioidaan kokonaisarvosanaa muodostettaessa. Kypsyysnäyte arvioidaan erikseen asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus:

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK