Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen rakenne

4. vuosi

Opinnäytetyö
15 op

3. vuosi

Harjoittelu
30 op

Suuntaavat ammatilliset opinnot
60 op

Yhteiset ammatilliset opinnot
92 op

2. vuosi

Perusopinnot
28 op

Vapaasti valittavat opinnot
15 op

1. vuosi

Yhteiset ammatilliset opinnot

Opintojen alussa perehdytään ammattikorkeakoulun yleisiin perusopintoihin sekä kuvataiteen ammatillisiin perusteisiin. Kuvan olemus ja kuvailmaisun perusteet opitaan käsityönä: maalaten, plastisesti muotoillen sekä graafisin tekniikoin. Ammatillisten perusopintojen jälkeen syvennyt suuntaavissa ammattiopinnoissa nykytaiteen sisällöllisiin ja teknisiin keinoihin sekä ilmaisumuotoihin. Suuntaavat opinnot painottuvat digitaaliseen kuvaan sovellutuksineen. Niiden myötä syvennät digitaaliteknologisia kuvanrakentamisen ja -käsittelyn taitojasi ja paneudut kuvataiteen digitaalisiin ilmaisu-, julkaisu- ja kommunikaatiomuotoihin.

Vaativimmat harjoitus- ja tilaustyöt sijoittuvat suuntaaviin opintoihin. Tuotannot toteutetaan työelämälähtöisesti, yritystoiminta ja markkinointi huomioidaan työskentelyn osana. Teosten työprosessiin sisältyy taiteellinen suunnittelu: taiteilija visuaalisen tiedon, viestin ja elämyksen tuottajana ja muotoilijana. Suunnitteluun kuuluu teoreettinen viitekehys ja käytäntö eli toiminta ja kokeilut. Tutkiva ja kehittävä työote täsmentyy tuotantoihin liittyvillä tieteellisillä opinnoilla: kuvataiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä.

Kuvataiteen valinnaisilla opinnoilla syvennät taiteellista näkemystäsi ja kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistyön sekä liiketoimintaosaamisen tuntemustasi. Etenkin suuntautumisopinnoissa teokset ja projektit saatetaan julkisesti nähtäville, mutta jo ammatillistenkin opintojen harjoitustöistä koostetaan näyttelyitä. Näin harjaannut ammatissa työllistymisen kannalta oleellisessa työsi esilletuonnissa.

Opintojen 1. vaihe:  Kuvan ja oman aikamme kuvataiteen tiedolliset ja taidolliset perusteet
Opintojen 2. vaihe:  Kuvataiteilija, kuva ja taide kulttuurissa ja yhteiskunnassa
Opintojen 3. vaihe:  Kuvataiteen tutkimus-, kehitys- ja työelämäosaaminen

Jokainen opintojakso sisältää lähiopetusta, harjoitustehtäviä ja lähteiden käyttöä. Opiskelun periaatteena on prosessimainen työskentely sekä tekemällä ja tutkimalla oppiminen taidetuotannoissa. Käytännön taidot opitaan työpajatyöskentelynä, sosiaalisen median keinoja hyödynnetään kulloinkin tarkoituksenmukaisin tavoin. Tekemisen ja tulosten pohdinnan välineenä ovat käytössä oppimispäiväkirjat, työvaihekuvaukset ja työnäytekansiot (= portfoliot). Teoriaopintoja tukevat lähteisiin pohjautuvat esseet ja tentit.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK