Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Harjoittelu

Harjoittelu, 30 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy ohjatusti suuntaavien ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä koulutuksen aikana hankittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen ja arvioimiseen työelämässä. Oppiminen harjoittelujaksolla perustuu työssä oppimiseen. Opiskelija hyödyntää edeltäviä opintoja, joista hän saa välineitä jäsentää työkokemuksiaan. Har-joittelun yhteydessä opiskelija tunnistaa mahdollisia työelämään liittyviä opinnäytetyön aiheita.

Sisältö:

  • käytettävät lomakkeet
  • harjoittelusopimus
  • harjoittelun arviointilomake
  • harjoittelun raportointi
  • ammatillinen kasvu
  • hankkeistettu opinnäytetyö

Toteutus: Oppiminen harjoittelujaksolla perustuu työssä oppimiseen. Harjoittelua on suuntautumisalan ja siihen liittyvän alan työ kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hakemisesta ja harjoitteluun liittyvien asiapapereiden täyttämisestä. Harjoittelupaikan hyväksyy harjoittelututor ennen harjoitteluun lähtemistä. Opiskelija työskentelee pääsääntöisesti kokopäiväisesti, jolloin jaksolla noudatetaan työpaikan normaalia työaikaa. Harjoittelun toteutus on kuvattu tarkemmin Harjoitteluohjeessa.

Oppimateriaali: Harjoittelu- ja opinnäytetyöohje

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty merkintä edellyttää harjoitteluohjeen mukaista raportointia ja arviointilomakkeen palauttamista. Opintojaksoa ei voi tenttiä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK