Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2010 - 2011

Opintojen sisältö syksyllä 2010 aloittaville

Koodi Opintojakson nimi

 1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

 

 

 

 

  PERUSOPINNOT

15

15

       

30

  Ammattialan perusteet

15

           

15

6MP8110 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

3

          
6MP8120 Laite- ja verkkoympäristön käyttö

3

          
6MP8130 Suomen kieli ja viestintä

6

          
6MP8140 Johdatus media-alaan

3

          
  T&K-osaamisen perusteet    

15

       

15

6MP8210 AMK:n tutkimustoiminta

 

4

       
6MP8220 Kehitystoiminnan perusteet    

6

       
6MP8230 Käsikirjoituksen ja dramaturgian perusteet    

5

       
  AMMATILLISET OPINNOT

45

45

60

   

150

  Yhteiset ammatilliset opinnot

45

45

 

   

90

  Kuvaus ja leikkaus

15

 

       

15

6MA8101 Kuvan rakentamisen perusteet

1,5

       
6MA8102 Valokuvaus ja kuvankäsittely

4,5

       
6MA8103 Valaisun perusteet

3

       
6MA8104 Kuvauksen ja leikkauksen perusteet

6

       
  Ääni ja kuvaääni

15

         

15

6MA8111 Äänitekniikan perusteet

4,5

       
6MA8112 Akustiikan perusteet

1,5

       
6MA8113 Ääni-ilmaisun perusteet

4

       
6MA8114 Kuvaääni

3

       
6MA8115 DVD-projekti, versiointi ja portfolio

2

       
  Journalismi ja media-analyysi

15

 

        

15

6MA8121 Av-median lajityypit ja teosanalyysi

5

       
6MA8122 Uutistyö ja journalistisen kirjoittamisen perusteet

10

       
  Mediatuotannot    

15

       

15

6MA8201 Kuvasuunnittelu  

3

     
6MA8202 Journalistinen projekti  

3

     
6MA8203 Mediatuotantoprojektit  

7

     
6MA8204 Tuotantojen versiointi  

2

     
Radiojournalismi  

12

    

12

6MA8210 Radiojournalismi    

12

      

 

  Televisiojournalismi  

12

   

12

6MA8220 Televisiojournalismi  

12

   
  Ammatilliset kieliopinnot  

6

    

6

6MA8230 Ruotsin kieli ja viestintä  

3

     
6MA8240 Englannin kieli ja viestintä      

3

  

     
  Suuntaavat ammatilliset opinnot        

60

   

60

 6MS8350 Kansainväliset alan opinnot        

15-30

  Monimediajournalismin suuntautumisvaihtoehto        

60

   

60

6MS8331 Monimediainen sisältösuunnittelu ja versiointi      

15

    
6MS8332 Monimediainen uutis- ja ajankohtaistoiminta      

15

    
6MS8333 Asiajournalismi    

15

   
6MS8340 Tuotantotyöpaja      

15

    
  Teostuotannon suuntautumisvaihtoehto        

60

   

60

6MS8340 Tuotantotyöpaja    

15

   
  Sisältötuotanto        

45

   

45

6MS8311 Käsikirjoitus      

15

    
6MS8312 Tuotanto 1      

15

    
6MS8313 Tuotanto 2    

  

15

    
6MS8314 Ohjaus 1       

15

  

 
6MS8315 Ohjaus 2      

15

    
  TAI          
  Kuvatekninen ilmaisu        

45

   

45

6MS8301 Kuvaus ja leikkaus 1      

15

    
6MS8302 Kuvaus ja leikkaus 2      

15

    
6MS8303 Valaisu      

15

  

 
  TAI          
  Ääni        

45

   

45

6MS8321 Ääni 1      

15

    
6MS8322 Ääni 2       

15

    
6MS8323 Ääni 3      

15

    
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT             

15

15

  Vapaasti valittavat opinnot          

15

 
  HARJOITTELU            

30

30

  Harjoittelu         

30

 
  OPINNÄYTETYÖ            

15

15

  Opinnäytetyö         

15

 
  YHTEENSÄ

60

60

60

60

240