Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataiteilija (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Kuvataiteilija käyttää, tutkii ja kehittää kuvataidealan osaamista erilaissa tehtävissä ja asiayhteyksissä.

Kuvataiteilija tekee näkyväksi ja koettavaksi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa kulloinkin mahdollisin ja soveltuvin keinoin. Kuva on siis viesti koko sisällöltään, myös tekniseltä toteutukseltaan. Taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä koulutuksen keskiössä.

Kuvataiteilijan on tunnettava oman aikamme kuvantekokeinojen perusteet ja nykytaiteen monimuotoiset ilmiöt. Klassiset kuvateknologiat, maalaus, grafiikka ja kuvanveisto ovat osa-alueita nykytaiteessa, samoin koulutuksessa. Ajankohtainen kuvataide on suurelta osin klassisten kuvatekniikoiden oheen ja ohi syntynyttä muuta eli muu -taidetta. Kuvataiteessa muu-taide rakentuu uusista taidemuodoista, joissa kokeillaan, käytetään ja sovelletaan kuvataiteen tietotaitoa kuten sommittelua, värimaailmojen luomista tai katsomisen prosesseja. Se voi olla digitaalista maalaustaidetta ja grafiikkaa, digitaalista veistoa eli 3D-mallinnusta, valokuvausta, kuvankäsittelyä, 2D- ja 3D-animaatiota, julkaisugrafiikkaa, multimediaa, media- ja verkkotaidetta, installaatioita, tila- tai yhteisötaidetta. Se voi olla usean taidemuodon yhdistelmiä.

Digitaaliteknologia lävistää ajankohtaiset kuvataidetuotannot ja -tekniikat, myös klassisen maalauksen, grafiikan ja veiston tekniikat jossain työprosessin vaiheessa. Se voi toimia toteutuskeinona, apuvälineenä tai julkaisuväylänä ja näyttely-ympäristönä. Teknisesti koulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomiseen ja sovellutuksiin erilaissa käyttöyhteyksissä.

Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, teatteri- ja näyttelytoimintaan, kulttuuritapahtumiin tai-teilijoina ja organisaatioissa sekä alan ammattiaineiden opetustehtäviin (esim. valokuvauksen, animaation jne. opettajina). Usein tehtäviin työllistytään itsenäisinä ammatinharjoittajina, työtehtävät ovat tällöin toimeksiantoja.

Kuvataiteen koulutusohjelman tavoitteet:

Laajan alakohtaisen ymmärryksen luomiseksi nostetaan koulutuksessa esiin tekniikka- ja aihealueittain se tietotaito, joka kuvataidealalla on käytössä. Näin syntyy mahdollisuus löytää se "oma juttu". Suuntaavissa opinnoissa syvennytään digitaaliseen kuvaan sovellutuksineen. Ideana on:

  1. hyödyntää digitaaliteknologiaa työvälineenä niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri tuo-tantotekninen omavaraisuus myös pohjoisilla haja-asutusalueilla
  2. kehittää digitaalisen kuvateknologian käyttöä siten, että oman aikamme runsaaseen kuvamaailmaan saadaan kuvataiteellinen asiantuntemus mukaan.

Opinnot etenevät kuvan perusteista monivaiheisiin kuvatuotantoihin. Saat opintojen myötä sellaiset tiedot ja taidot kuvataiteen alalta, että pystyt itsenäiseen taiteelliseen työhön alan erilaisissa tehtävissä niin yksin kuin ryhmissä ja ymmärrät taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä. Hahmotat ammatilliset mahdollisuudet ja työsi kuvataiteen nykyisessä kentässä sekä kuvataiteen historian kehityksessä. Pystyt soveltamaan osaamistasi kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa sekä taiteen maailmassa.

Koulutuksessa paneudutaan alakohtaiseen ammatinharjoittamiseen: kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen vuorovaikutuksiin sekä alueellisiin yrittäjyyden ja markkinoinnin mahdollisuuksiin. Ymmärrät it-sesi ja valmiuksiesi kehittämisen ammatillisen toiminnan edellytykseksi sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan ammatillisen kehittymisen keinoksi. Opit viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, ymmärrät organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen, kansainvälisyysosaamisen sekä eettisen osaamisen merkityksen ammatillisen toimintakentän muodostumisessa. 

Nuorten koulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK