Kulttuuriala

Viestinnän koulutusohjelman, medianomi (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen sisältö
Koodi Opintojakson nimi

 1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto- pisteet

   

 

 

 

 

  PERUSOPINNOT

15

15

       

30

  Ammattialan perusteet

15

           

15

6MP8110 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 

3

          
6MP8120 Laite- ja verkkoympäristön käyttö 

3

          
6MP8130 Suomen kieli ja viestintä 

6

          
6MP8140 Johdatus media-alaan 

3

          
  T&K-osaamisen perusteet    

15

       

15

6MP8210 AMK:n tutkimustoiminta 

 

4

       
6MP8220 Kehitystoiminnan perusteet    

6

       
6MP8230 Käsikirjoituksen ja dramaturgian perusteet     

5

       
  AMMATTIOPINNOT

45

45

60

   

150

  Kuvaus ja leikkaus

15

 

       

15

6MA8101 Kuvan rakentamisen perusteet 

1,5

       
6MA8102 Valokuvaus ja kuvankäsittely 

4,5

       
6MA8103 Valaisun perusteet 

3

       
6MA8104 Kuvauksen ja leikkauksen perusteet 

6

       
  Ääni ja kuvaääni

15

         

15

6MA8111 Äänitekniikan perusteet 

4,5

       
6MA8112 Akustiikan perusteet 

1,5

       
6MA8113 Ääni-ilmaisun perusteet 

4

       
6MA8114 Kuva-ääni

3

       
6MA8115 DVD-projekti, versiointi ja portfolio 

2

       
  Journalismi ja media-analyysi

15

 

        

15

6MA8121 Av-median lajityypit ja teosanalyysi 

5

       
6MA8122 Uutistyö ja journalistisen kirjoittamisen perusteet 

10

       
  Mediatuotannot    

15

       

15

6MA8201 Kuvasuunnittelu  

3

     
6MA8202 Journalistinen projekti   

3

     
6MA8203 Mediatuotantoprojektit  

7

     
6MA8204 Tuotantojen versiointi   

2

     
Radiojournalismi  

12

    

12

6MA8210 Radiojournalismi    

12

      

 

  Televisiojournalismi  

12

   

12

6MA8220 Televisiojournalismi  

12

   
  Ammatilliset kieliopinnot  

6

    

6

6MA8230 Ruotsin kieli ja viestintä   

3

     
6MA8240 Englannin kieli ja viestintä       

3

  

     
  SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT        

60

   

60

 6MS8350 Kansainväliset alan opinnot        

15-30

  Monimediajournalismin suuntautumisvaihtoehto        

60

   

60

6MS8331 Monimediainen sisältösuunnittelu ja versiointi       

15

    
6MS8332 Monimediainen uutis- ja ajankohtaistoiminta       

15

    
6MS8333 Asiajournalismi    

15

   
6MS8340 Tuotantotyöpaja       

15

    
  Teostuotannon suuntautumisvaihtoehto        

60

   

60

  Sisältötuotanto        

45

   

45

6MS8311 Käsikirjoitus       

15

    
6MS8312 Tuotanto 1       

15

    
6MS8313 Tuotanto 2     

  

15

    
6MS8314 Ohjaus 1        

15

  

 
6MS8315 Ohjaus 2       

15

    
  TAI          
  Kuvatekninen ilmaisu        

45

   

45

6MS8301 Kuvaus ja leikkaus 1       

15

    
6MS8302 Kuvaus ja leikkaus 2      

15

    
6MS8303 Valaisu       

15

  

 
  TAI          
  Ääni        

45

   

45

6MS8321 Ääni 1       

15

    
6MS8322 Ääni 2        

15

    
6MS8323 Ääni 3       

15

    
  Tuotantotyöpaja    

15

   
6MS8340 Tuotantotyöpaja    

15

   
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT             

15

15

  Vapaasti valittavat opinnot          

15

 
  HARJOITTELU            

30

30

  Harjoittelu         

30

 
  OPINNÄYTETYÖ            

15

15

  Opinnäytetyö         

15

 
  YHTEENSÄ

60

60

60

60

240