Tekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Insinööri (AMK), 240 op

Koulutusohjelman rakenne 

Opinnäytetyö
15 op

Vapaasti valittavat
15 op

Harjoittelu
30 op (*60 op)
Ammatilliset opinnot
123-126 op (*96 op)
Perusopinnot 
54-57 op (*54 op)

* tuotantopainotteinen

Perusopinnot

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset, oppimisen, tutkimuksen ja matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet, jotta hän voisi menestyä insinöörin (AMK) ammatillisissa opinnoissa.

Ammatilliset opinnot

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman ammatillisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija konealan keskeisiin kokonaisuuksiin suunnitteluun ja valmistukseen.

Ammatillisten opintojen kaikille yhteiset opintojaksot sisältävät tuotantotekniikan perusteita, koneautomaatiota, koneensuunnittelun perusteita ja tuotesuunnittelua.

Ammatillisten opintojen suuntautumisvaihtoehdon mukaan eriytyvissä opinnoissa erikoistutaan suuntautumisvaihtoehdon valinnan mukaisesti joko konetekniikkaan, tuotantologistiikkaan tai tuotekehitykseen.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Insinöörin (AMK) tutkintoon kuuluu ammatillinen työharjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin työtehtäviin ja soveltamaan käytännössä koulutuksen aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Perinteisen insinööri (AMK) tutkinnon työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä.

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa voi opiskelija valita toisen lukuvuoden jälkeen tuotantopainotteisen tutkinnon, jossa työharjoittelun laajuus on 60 opintopistettä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on itsenäinen opiskelun päättötyö, jonka tehtävänä on valmentaa valmistuva insinööri (AMK) toimimaan käytännön työelämässä. Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä läheisesti koulutusohjelmaan, sen tulee sisältää oleelliselta osaltaan insinöörin tekemistä ja laajuuden tulee olla riittävä noin 400 työtuntia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK