Tekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Insinööri (AMK), 240 op

Koulutusohjelman rakenne

Opinnäytetyö
15 op

Vapaasti valittavat
15 op

Harjoittelu
30 op

Ammatilliset opinnot
87 op
Suuntaavat ammatilliset opinnot
33 op

Perusopinnot
60 op

Perusopinnot

Tietotekniikan perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle oppimisen, tietotekniikan, viestinnän, matemaattis-luonnontieteelliset ja tutkimukselliset perusvalmiudet, jotta hän voisi menestyä insinöörin (AMK) ammatillisissa opinnoissa.

Ammatilliset opinnot

Tietotekniikan koulutusohjelman ammatillisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietotekniikka-alan keskeisiin ammatillisiin kokonaisuuksiin.

Ammatillisten opintojen kaikille yhteiset opintojaksot sisältävät sähkötekniikan, elektroniikan, digitaalitekniikan, ohjelmoinnin, tietokonetekniikan, sulautettujen järjestelmien ja tietoliikennetekniikan opintoja.

Ammatillisten opintojen suuntautumisvaihtoehdon mukaan eriytyvissä opinnoissa erikoistutaan suuntautumisvaihtoehdon valinnan mukaisesti joko digitaali- tai ohjelmistotekniikkaan.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Insinöörin (AMK) tutkintoon kuuluu ammatillinen työharjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin työtehtäviin ja soveltamaan käytännössä koulutuksen aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Insinööri (AMK) tutkinnon työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on itsenäinen opiskelun päättötyö, jonka tehtävänä on valmentaa valmistuva insinööri (AMK) toimimaan käytännön työelämässä. Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä läheisesti koulutusohjelmaan, sen tulee sisältää oleelliselta osaltaan insinöörin tekemistä ja laajuuden tulee olla riittävä noin 400 työtuntia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK