Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Insinööri (AMK), 240 op

Koulutusohjelman rakenne

Opinnäytetyö
15 op

Vapaasti valittavat
15 op

Harjoittelu
30 op

Ammatilliset opinnot

Kone- ja tuotantotekniikka 54 op

Sähkötekniikka 42 op

Tietotekniikka 54 op

Tuotantotalous 36 op

Suuntaavat ammatilliset opinnot

Kone- ja tuotantotekniikka 15 op

Sähkötekniikka 33 op

Tietotekniikka 12 op

Tuotantotalous 24 op

Perusopinnot

Kone- ja tuotantotekniikka 51 op

Sähkötekniikka 45 op

Tietotekniikka 54 op

Perusopinnot

Tuotantotalouden koulutusohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset, oppimisen, tutkimuksen ja matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet, jotta hän voisi menestyä insinöörin (AMK) ammatillisissa opinnoissa.

Ammatilliset opinnot

Tuotantotalouden tekniset ammattiopinnot opiskelija voi valita joko kone-, sähkö- tai tietotekniikan koulutusohjelmasta. Tuotantotalouden omat ammattiopinnot (60 op) ovat kaikille yhteiset. Ammatillisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa teknisen osaamisalueen mukaisiin keskeisiin kokonaisuuksiin sekä erityisesti asiakaslähtöisten projektien johtamiseen.

Ammatillisten tuotantotalouden suuntavien opintojen kautta opiskelija voi erikoistua teollisen yrityksen tuotantoon, logistiikkaan, kansainväliseen liiketoimintaan tai yritysten johtamiseen.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Insinöörin (AMK) tutkintoon kuuluu ammatillinen työharjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisvaihtoehdon mukaisiin työtehtäviin ja soveltamaan käytännössä koulutuksen aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Perinteisen insinööri (AMK) tutkinnon työharjoittelun laajuus on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on itsenäinen opiskelun päättötyö, jonka tehtävänä on valmentaa valmistuva insinööri (AMK) toimimaan käytännön työelämässä. Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä läheisesti koulutusohjelmaan, sen tulee sisältää oleelliselta osaltaan insinöörin tekemistä ja laajuuden tulee olla riittävä noin 400 työtuntia.

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK