Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen rakenne

Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Ei-tuotantopainotteiset opinnot:

Tuotantopainotteiset opinnot:

 • Perusopinnot 57 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 51 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 30 op
 • Suuntaavat ammatilliset moduulit 42 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Perusopinnot 48 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 48 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 15 op
 • Suuntaavat ammatilliset moduulit 39 op
 • Harjoittelu 60 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat insinöörit omaavat monipuoliset tiedot ja taidot toimia erilaisissa automaatioalan tehtävissä, mm. alan tuotekehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, asiantuntija-, koulutus- ja suunnittelutehtävissä. Opintojen sisältöä voidaan painottaa valintojen mukaan prosessiautomaatioon, kappaletavara-automaatioon, mittaus- ja testaustekniikkaan tai robotiikkaan. Opiskelija voi lisäksi vahvistaa suuntaavaa erityisosaamistaan ammatillisten moduulien valinnoillaan, kuten esimerkiksi sähköautomaatio, ohjaustekniikka tai kunnossapito.

Opetuksessa käytetään eri laboratorioiden nykyaikaisia laitteistoja, ohjaus- ja automaatiojärjestelmiä teoriaopintojen tukemiseen ja käytännön laitemaailman tuntemiseen. Laboraatiotiloissa tutkitaan logiikoiden, automaatiojärjestelmien ja kenttäväylien sekä mittauksien ja prosessien ominaisuuksia ja toteutuksia. Etävalvontaa ja ohjausta opiskellaan käytännön toteutuksia tehden metsoDNA- ja ABB-automaatiojärjestelmillä laitekytkennöistä ohjelmistojen testaukseen ja käyttöönottoon.

Tutkinnon voi suorittaa myös tuotantopainotteisena. Tällöin korvataan osa teoriaopinnoista tavanomaista laajemmalla työharjoittelulla.

 

Sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehto
 • Perusopinnot 54 op
 • Ammatilliset perusopinnot 81 op
 • Ammatilliset suuntaavat opinnot 45 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Sulautettujen järjestelmien suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan nykyaikaista analogia- ja digitaalielektroniikkaa, sulautettuja järjestelmiä, tietoliikennetekniikkaa ja kannettavien laitteiden suunnittelua ja ohjelmointia. Opiskelussa perehdytään myös ohjelmistosovellusten, reaaliaikajärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien suunnittelumenetelmiin, suunnittelun ja ohjelmointiympäristöjen opiskeluun sekä opitun soveltamiseen käytännön ohjelmistosovellusten toteuttamisessa ja projekteissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintojaksoja myös mm. yrittäjyyden, konenäön, mittaus- ja testaustekniikan, tietoliikennetekniikan, automaation ja elektroniikan tuotantotekniikan aloilta kiinnostuksensa mukaisesti. Suuntaavien opintojen projektien aiheet voivat tulla oppilaitoksen T & K-projekteilta tai tietoteollisuudesta.

 

Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Ei-tuotantopainotteiset opinnot:

Tuotantopainotteiset opinnot:

 • Perusopinnot 57 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 51 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 72 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Perusopinnot 48 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 48 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 15 op
 • Suuntaavat ammatilliset moduulit 39 op
 • Harjoittelu 60 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat sähkövoimainsinöörit omaavat vahvat tiedot ja taidot sähkövoimatekniikasta, sähkökäytöistä ja - verkoista, teollisuuden ja kiinteistöjen sähköistyksistä, asennuksista ja niiden suunnittelusta sekä sähkön jakelutekniikasta. Opiskelija voi rakentaa omaa asiantuntijuuttaan ja vahvistaa erityisosaamistaan ammatillisten suuntaavien moduulien valinnoillaan erikoistuen mm. kiinteistöjen sähköistykseen, sähköautomaatioon, sähkön jakelutekniikkaan, kunnossapitoon tai yrittäjyyteen. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan valmentavaa koulutusta ja mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen sähköturvallisuustutkinto.

Tutkinnon voi suorittaa myös tuotantopainotteisena. Tällöin korvataan osa teoriaopinnoista tavanomaista laajemmalla työharjoittelulla.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK