Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman sulautettujen järjestelmien suuntautumisen, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Suuntaavat ammatilliset opinnot
Digitaalisuunnittelu

3S5101 Digitaalisuunnittelu 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on syventää aiemmin opittua digitaalisten järjestelmien suunnittelutietoja. Opintojaksolla opetellaan digitaalisen järjestelmän suunnitteluperiaatteita, VHDL-kieltä ja VHDL-kielen simulaattorin käyttöä suunnittelussa ja suunnittelun varmentamisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata digitaalisen järjestelmän VHDL-kielellä ja toteuttaa sen FPGA-piirillä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilm. myöhemmin

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5.

3S5102 Digitaalitekniikan suunnitteluprojekti 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on opetella digitaalisen järjestelmän suunnittelu vaatimusmäärittelystä toiminnan testaamiseen FPGA-piirin suunnitteluympäristössä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, harjoitukset, projektityöskentely

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: Arviointi asteikolla 0 - 5.

 

Sulautetut järjestelmät

3S5103 Reaaliaikaohjelmointi 3 op

3S5104 Sulautettujen järjestelmien projekti 9 op

 

Langaton tietoliikenne

3S5105 Lyhyen kantaman radiotekniikoiden sovelluskehitys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tutustua yleisesti lyhyen kantaman radiotekniikoihin, sekä paneutua yhteen ajankohtaiseen lyhyen kantaman radiotekniikkaan mm. tutustumulla saatavilla oleviin mikropiireihin, ohjelmistoihin ja kehitysympäristöihin. Opintojaksolla opetellaan lyhyen kantaman radiotekniikoita hyödyntävien laitteiden (laiteisto- ja) ohjelmistokehitystä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti (60 %) ja jatkuva näyttö (40 %). Arviointi asteikolla 0 - 5.

3S5106 Langattoman tietoliikenteen projekti 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on paneutua yhteen ajankohtaiseen lyhyen kantaman radiotekniikkaan mm. tutustumulla saatavilla oleviin mikropiireihin, ohjelmistoihin ja kehitysympäristöihin. Opintojaksolla opetellaan lyhyen kantaman radiotekniikoita hyödyntävien laitteiden sovelluskehitystä kehittämällä todellinen sovellus. Sovelluskehitys toteutetaan teollisuusprojektin tavoin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektimuotoinen oppiminen ja luennot.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Projektiryhmän suoriutuminen 50 % (Projektityö, kirjalliset tuotokset, projektiesitys ja tiimityö) ja henkilökohtainen suoriutuminen 50 % (Henkilökohtainen oppimisportfolio, tentti ja jatkuva näyttö).

Muuta: Projektitunneilla läsnäolovelvollisuus. Projektin toteutus kuvataan yksityiskohtaisesti projektiaihiossa.

 

Mobiilit ohjelmistoalustat ja hajautetut järjestelmät

3S5107 Mobiiliohjelmointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mobiililaitteessa (esim. mikrokontrolleri) toimivia sovelluksia Linux-ympäristössä ottaen huomioon laitteen ominaisuudet ja rajoitukset. Opintojaksolla opiskellaan seuraavia asioita: mobiililaitteiden ohjelmointiympäristö ja ohjelmointi Linux-käyttöjärjestelmässä sekä laitteistopohjaisen kehitysympäristön rakenne ja käytto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, itsenäisesti tehtävät harjoitukset ja pienryhmissä tehtävä harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi: Harjoitustehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti tehdyt harjoitustehtävät voivat korottaa tentistä saatua arvosanaa. Harjoitustyö arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti tehty harjoitustyö voi korottaa tentistä saatua arvosanaa. Tentti arvostellaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Tietty osa harjoitustehtävistä on tehtävä ennen tenttiä. Harjoitustyö on tehtävä hyväksytysti ennen tenttiä. Kaikkien kurssin aikana itse tehtyjen ohjelmien ohjelmalistaukset saavat olla tentissä mukana.

3S5108 Mobiiliohjelmoinnin ja hajautettujen järjestelmien projekti 9 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on koota yhteen ohjelmoinnin opintojaksojen tiedot ja taidot käytännössä. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mobiiliteknologiaa ja hajatettujen järjestelmien ideologiaa toteuttava järjestelmä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektimuotoinen työskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Henkilökohtainen osuus projektityöstä, yhteistyön toteutuminen, työn tulokset, henkilökohtaiset oppimistehtävät.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK