Tekniikka

Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Koulutus on suunnattu insinööreille, jotka haluavat kehittää kunnossapidon ja kunnossapidon johtamisen osaamisen vaatimia taitoja. Kunnossapidon johtamisen osaaminen toteutetaan kunnossapidon kansainvälistymisen johdosta osin englanninkielisenä.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kontaktitunnit ovat kuukauden viimeisenä torstaina ja perjantaina. Keskeinen osa tutkintoa on 30 opinto­pisteen kehittämistyö, joka julkaistaan opinnäytetyönä.

Opintojen osa-alueita ovat kunnossapidon ja sen talouden johtaminen, ihmisten johtaminen, teknologiajohtaminen, tur­vallisuusjohtaminen, T&K-toiminta ja kunnossapidon kompetenssiosaamisen kehittäminen. Opintojen tavoitteena on parantaa opiskelijan osaamista kunnossapidon kehittämisessä, tiedonhallinnassa, esimiestaidoissa, johtamisessa, osaamisen johtamisessa, strategiatietämyksessä ja kustannusten hallinnassa.