Tekniikka

Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Opintojen rakenne

Johtamisen opinnot,
Tutkimus- ja kehittämistoiminta,
Kunnossapidon erikoistumisopinnot
30 op

Kehittämistehtävä
30 op

Kehittämistehtävä

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opinto­pisteen kehittämistyö, joka julkaistaan opinnäytetyönä.