Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Rakenne

Opiskelija voi valita teknisen osaamisperustansa joko kone- tai sähkötekniikan koulutusohjelmasta. Teknisiä ammattiopintoja ja suuntaavia opintoja koulutuksessa on yhteensä 75 opintopistettä. Mikäli opiskelija haluaa edelleen syventää teknisen alan osaamistaan, hän voi ottaa lisäksi valitsemaansa suuntautumiseen liittyviä valinnaisopintoja 15 opintopistettä. Koulutusohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

PERUSOPINNOT


Kone- ja tuotantotekniikka,
konetekniikka
45 op

tai

Sähkötekniikka, 
automaatio
48 op

tai

Sähkötekniikka, sulautetut järjestelmät
48 opAMMATTIOPINNOT


Tuotantotalous 45 op

Kone- ja tuotantotekniikka, konetekniikka
51 op

tai

Sähkötekniikka, automaatio
51 op

tai

Sähkötekniikka, sulautetut järjestelmät
48 opSUUNTAAVAT OPINNOT


Tuotantotalous 24 op

Kone- ja tuotantotekniikka, konetekniikka
15 op

tai

Sähkötekniikka, automaatio
12 op

tai

Sähkötekniikka, sulautetut järjestelmät
15 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
15 op

HARJOITTELU
30 op

OPINNÄYTETYÖ
15 op

Lukuvuosittaisten ammattiopintoja noudattelevien teemojen yhteydessä osa opinnoista toteutetaan projekteina, joiden yhteydessä opiskelijat hankkivat projektitoimintaan liittyviä yhteistyön ja vuorovaikutuksen taitoja ja tutustuvat myös toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisäksi vieraskieliset opintojaksot valmentavat opiskelijaa toimimaan kansainvälisissä tehtävissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tuotantotalouden ammattiopinnot rakentuvat kolmesta moduulista, jotka antavat perusvalmiuksia liiketoiminnasta, projektitoiminnasta ja palveluliiketoiminnasta. Näiden pakollisten opintojen lisäksi opiskelija voi hankkia suuntaavilla opinnoilla osaamista, jota tarvitaan joko suurteollisuudessa tai pk-yrityksissä. Suuntaavien moduulien avulla opiskelija voi erikoistua esim. logistiikkaan, kunnossapitoon, toiminnanohjaukseen (erityisesti SAP), palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja yritysten verkostoitumiseen. Lisäksi opiskelija voi kehittää osaamistaan kansainvälisen liiketoiminnan alueella. Suuntaavat opinnot sijoittuvat kolmannen ja neljännen vuoden syksyyn - yhteensä 24 opintopistettä. Toteutettavien moduulien sisältö määräytyy opiskelijoiden valintojen perusteella.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK