Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman sähkötekniikan suuntautumisen (sulautetut järjestelmät), insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2009 - 2010

Suuntaavat ammatilliset opinnot
Sulautetut järjestelmät

3S5103 Reaaliaikaohjelmointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on oppia reaaliaikajärjestelmien perusteet ja hallita tyypillisen reaaliaikakäyttöjärjestelmän tarjoamien palveluiden ohjelmointi, sekä ymmärtää reaaliaikajärjestelmien kehitysprosessi ja tuotepotentiaali. Opiskeltava opintokokonaisuus: reaaliaikajärjestelmien perusteet ja tyypillisen reaaliaikakäyttöjärjestelmän tarjoamat palvelut, kuten tehtävät, tehtävien välinen viestiliikenne, tehtävien synkronointi, jaettujen resurssien suojaus, viiveet, ajastus ja muistinhallinta.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitukset.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Heikkilä, Marko 2009: Sulautettujen järjestelmien luentomateriaali.
  • Kernighan & Ritchie 2000. C-ohjelmointi. IT Press.
  • Labrosse, Jean 2002. MicroC/OS-II The Real-Time Kernel 2nd Edition. CMP Books.

Arviointi: Tentti (60 %), sekä harjoitustyöt ja jatkuva näyttö (40 %). Arviointi asteikolla 0 - 5.

 

Langaton tietoliikenne

3S5105 Lyhyen kantaman radiotekniikoiden sovelluskehitys 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on tutustua yleisesti lyhyen kantaman radiotekniikoihin, sekä paneutua yhteen ajankohtaiseen lyhyen kantaman radiotekniikkaan mm. tutustumulla saatavilla oleviin mikropiireihin, ohjelmistoihin ja kehitysympäristöihin. Opintojaksolla opetellaan lyhyen kantaman radiotekniikoita hyödyntävien laitteiden (laiteisto- ja) ohjelmistokehitystä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot ja harjoitustyöt.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Tentti (60 %) ja jatkuva näyttö (40 %). Arviointi asteikolla 0 - 5.

3S5106 Langattoman tietoliikenteen projekti 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opintojakson tavoitteena on paneutua yhteen ajankohtaiseen lyhyen kantaman radiotekniikkaan mm. tutustumulla saatavilla oleviin mikropiireihin, ohjelmistoihin ja kehitysympäristöihin. Opintojaksolla opetellaan lyhyen kantaman radiotekniikoita hyödyntävien laitteiden sovelluskehitystä kehittämällä todellinen sovellus. Sovelluskehitys toteutetaan teollisuusprojektin tavoin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Projektimuotoinen oppiminen ja luennot.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

  • Luennoilla jaettava materiaali.

Arviointi: Projektiryhmän suoriutuminen 50 % (Projektityö, kirjalliset tuotokset, projektiesitys ja tiimityö) ja henkilökohtainen suoriutuminen 50 % (Henkilökohtainen oppimisportfolio, tentti ja jatkuva näyttö).

Muuta: Projektitunneilla läsnäolovelvollisuus. Projektin toteutus kuvataan yksityiskohtaisesti projektiaihiossa.

 

Mobiilit ohjelmistoalustat ja hajautetut järjestelmät

3S5107 Mobiiliohjelmointi 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mobiililaitteessa (esim. mikrokontrolleri) toimivia sovelluksia Linux-ympäristössä ottaen huomioon laitteen ominaisuudet ja rajoitukset. Opintojaksolla opiskellaan seuraavia asioita: mobiililaitteiden ohjelmointiympäristö ja ohjelmointi Linux-käyttöjärjestelmässä sekä laitteistopohjaisen kehitysympäristön rakenne ja käytto.

Opintojakson oppimismenetelmät: Luennot, itsenäisesti tehtävät harjoitukset ja pienryhmissä tehtävä harjoitustyö.

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Arviointi: Harjoitustehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti tehdyt harjoitustehtävät voivat korottaa tentistä saatua arvosanaa. Harjoitustyö arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytysti tehty harjoitustyö voi korottaa tentistä saatua arvosanaa. Tentti arvostellaan asteikolla 0 - 5.

Muuta: Tietty osa harjoitustehtävistä on tehtävä ennen tenttiä. Harjoitustyö on tehtävä hyväksytysti ennen tenttiä. Kaikkien kurssin aikana itse tehtyjen ohjelmien ohjelmalistaukset saavat olla tentissä mukana.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK