Tekniikka

Teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK), opetussuunnitelmat 2010 - 2011

Koulutus on suunnattu insinööreille, jotka haluavat kehittää johtamisen osaamisen vaatimia tietoja ja taitoja toimiakseen vaativissa esimies-, koulutus- tai asiantuntijatehtävissä. Kunnossapitoalalla vaadittava osaaminen on laaja-alaista ja poikkitieteellistä, joten koulutukseen hakeutuvan tekniikan alan tutkinto ja työkokemus voi olla esimerkiksi konetekniikan, sähkövoimatekniikan tai automaation alalta hankittua.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittamisen jälkeistä alan työkokemusta on oltava vähintään 3 vuotta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä aikaisemman opistotutkinnon jälkeistä työkokemusta enintään kaksi vuotta, kuitenkin ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta on oltava vähintään vuosi.

Opintojen tavoitteena on perehtyä teknologiajohtamiseen soveltuviin tutkimus- ja kehitysmenetelmiin sekä valmentautua alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehittymisen seurantaan. Tavoitteena on myös parantaa osallistujan oppimistaitoja ja valmiutta oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Työelämässä vaadittavaa hyvää viestintä- ja kielitaitoa tavoitellaan toteuttamalla koulutus monimuotoisena, osin verkkototeutuksena, seminaareina projekteina ja luentoina sekä toteuttamalla osa tutkinnon koulutuksen luennoista ja seminaareista englanninkielisenä.

Kehittämistyön tavoite on opiskelijan kunnossapidon osaamisen kehittäminen perehtymällä kehitystyön aiheen mukaiseen johtamisen osa-alueeseen niin tutkimuksellisesta näkökulmasta kuin soveltamalla tutkimustietoa käytännön tasolla kehitystyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelijan tietojen tai taitojen kehittymisen lisäksi tavoitteena on yrityksen tai laitoksen toimintojen kehittäminen ja yritysten verkostoituminen.
 
Koulutus tullaan toteuttamaan monimuotoisena opetuksena. Koulutusaika on kestoltaan kaksi vuotta ja toteutettava tutkinnon laajuus tänä aikana on aikaisemman tutkinnon ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen lisäksi on 60 opintopistettä. Kontaktitunnit tullaan järjestämään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (elokuu–toukokuu) torstaisin klo 9.00–16.30 ja perjantaisin klo 8.00-15.30. Opetus toteutetaan pääosin suomenkielisenä, paitsi kunnossapidon strategioiden, liiketoimintojen ja johtamisen opinnoista osa toteutetaan englanninkielisenä yhteistyökumppaneiden toimesta.

Koulutukseen sisältyy verkossa tapahtuvaa opiskelua ja seminaareja perinteisten luentojen lisäksi. Verkossa tapahtuvan opiskelun työvälineinä ovat LearnLinc- ja Moodle verkko-oppimisympäristöt. Luennoitsijoina toimivat oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden kouluttajat ja ulkopuoliset asiantuntijat. Opiskelijat tuottavat opintojaksoilla seminaariesitykset, joita esitetään sekä seminaarien yhteydessä että verkossa. Koulutusohjelman opintojaksojen seminaarien, luentojen, projektityöskentelypäivien ja muiden tapaamisten tarkempi aikataulu tullaan julkaisemaan lukukausikohtaisesti opintojen alettua kunakin lukuvuonna.

Aikuiskoulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK