Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2010 - 2011

Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa alueen yritysten tarpeisiin henkilöitä, joiden erikoisosaaminen rakentuu sekä valitun teknisen perustan että laajan liiketoiminta- ja projektiosaamisen varaan. Tuotantotalouden koulutusohjelman ammattilliset osaamisalueet ovat liiketoimintaosaaminen, projektinhallinta sekä palveluliiketoiminta ja tuotteistus. Näiden valintojen kautta valmistuvat kykenevät vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin, sillä työmarkkinoilla tarvitaan monialaosaajia, palveluliiketoiminnan kehittäjiä sekä henkilöitä, jotka kykenevät toimimaan kestoltaan ja laajuudeltaan vaihtelevissa projektiympäristöissä. Opetusohjelma antaa valmistuvalle valmiudet toimia joko pk- tai suuryrityksissä erityisesti esimiestehtävissä organisaatioiden eri tasoilla. Opiskelija saa opintojen kautta valmiuksia toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutusohjelmasta valmistuvat opiskelijat tulevat sijoittumaan hyvin työelämään, sillä alan koulutusta ei ole Pohjois-Suomessa muualla tarjolla ja tuotantotalouden koulutuksen saaneiden henkilöiden työllisyysnäkymät ovat koulutuksen antamien lisävalmiuksien vuoksi hyvät. Mahdollisia tulevia työtehtäviä ovat projektipäällikön
tehtävät, tekniset myynti- ja markkinointitehtävät, yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä erilaiset asiantuntijatehtävät teknisen osaamisalueen mukaisesti. Lukuvuosittaisten ammattiopintoja noudattelevien teemojen yhteydessä osa opinnoista toteutetaan projekteina, joiden yhteydessä opiskelijat hankkivat projektitoimintaan liittyviä yhteistyön ja vuorovaikutuksen taitoja ja tutustuvat myös toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisäksi vieraskieliset opintojaksot valmentavat opiskelijaa toimimaan kansainvälisissä tehtävissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Koulutusohjelman rakenne poikkeaa muista vastaavista siten, että opiskelija voi valita teknisen osaamisperustansa joko kone- tai sähkötekniikan koulutusohjelmasta. Teknisiä ammattiopintoja ja suuntaavia opintoja koulutuksessa on yhteensä 75 opintopistettä. Mikäli opiskelija haluaa edelleen syventää teknisen alan saamistaan,
hän voi ottaa lisäksi valitsemaansa suuntautumiseen liittyviä valinnaisopintoja 15 opintopistettä.

Tutkinnon voi suorittaa myös aikuisryhmässä monimuoto-opintoina, jolloin itsenäisen työskentelyn osuus painottuu. Tutkintovaatimukset ovat samat riippumatta opintojen suoritusmuodosta. Opinnoista noin puolet opinnoista toteutetaan virtuaalisesti Moodlen ja LearnLincin avulla.

Nuorten koulutus
Aikuiskoulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK