Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen rakenne
Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto

 

Ei-tuotantopainotteiset opinnot:

Tuotantopainotteiset opinnot:

 • Perusopinnot 57 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 51 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 30 op
 • Suuntaavat ammatilliset moduulit 42 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Perusopinnot 48 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 48 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 15 op
 • Suuntaavat ammatilliset moduulit 39 op
 • Harjoittelu 60 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat insinöörit omaavat monipuoliset tiedot ja taidot toimia erilaisissa automaatioalan tehtävissä, mm. alan tuotekehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, asiantuntija-, koulutus- ja suunnittelutehtävissä. Opintojen sisältöä voidaan painottaa valintojen mukaan prosessiautomaatioon, kappaletavara-automaatioon, mittaus- ja testaustekniikkaan tai robotiikkaan. Opiskelija voi lisäksi vahvistaa suuntaavaa erityisosaamistaan ammatillisten moduulien valinnoillaan, kuten esimerkiksi sähköautomaatio, ohjaustekniikka tai kunnossapito.

Opetuksessa käytetään eri laboratorioiden nykyaikaisia laitteistoja, ohjaus- ja automaatiojärjestelmiä teoriaopintojen tukemiseen ja käytännön laitemaailman tuntemiseen. Laboraatiotiloissa tutkitaan logiikoiden, automaatiojärjestelmien ja kenttäväylien sekä mittauksien ja prosessien ominaisuuksia ja toteutuksia. Etävalvontaa ja ohjausta opiskellaan käytännön toteutuksia tehden metsoDNA- ja ABB-automaatiojärjestelmillä laitekytkennöistä ohjelmistojen testaukseen ja käyttöönottoon.

Tutkinnon voi suorittaa myös tuotantopainotteisena. Tällöin korvataan osa teoriaopinnoista tavanomaista laajemmalla työharjoittelulla.

Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Ei-tuotantopainotteiset opinnot:

Tuotantopainotteiset opinnot:

 • Perusopinnot 57 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 51 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 72 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Perusopinnot 48 op
 • Yhteiset ammatilliset opinnot 48 op
 • Suuntaavat ammatilliset opinnot 15 op
 • Suuntaavat ammatilliset moduulit 39 op
 • Harjoittelu 60 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat sähkövoimainsinöörit omaavat vahvat tiedot ja taidot sähkövoimatekniikasta, sähkökäytöistä ja - verkoista, teollisuuden ja kiinteistöjen sähköistyksistä, asennuksista ja niiden suunnittelusta sekä sähkön jakelutekniikasta. Opiskelija voi rakentaa omaa asiantuntijuuttaan ja vahvistaa erityisosaamistaan ammatillisten suuntaavien moduulien valinnoillaan erikoistuen mm. kiinteistöjen sähköistykseen, sähköautomaatioon, sähkön jakelutekniikkaan, kunnossapitoon tai yrittäjyyteen. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan valmentavaa koulutusta ja mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen sähköturvallisuustutkinto.

Tutkinnon voi suorittaa myös tuotantopainotteisena. Tällöin korvataan osa teoriaopinnoista tavanomaista laajemmalla työharjoittelulla.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK