Tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelma 2011 - 2012

Tuotantopainotteisen suuntautumisen harjoittelu

3S9510 Ammatillinen työharjoittelu 1, 3 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee oman alan työskentelyn periaatteet, menetelmiä ja työyhteisöympäristöjä.

Sisältö: Koulutusohjelmassa vaadittava koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoittain hyväksyttävä alan työkokemus, työharjoittelu, oppimispäiväkirjaja harjoitteluseminaarin kuuntelu, erillinen ohje työharjoittelun sisällöstä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työharjoittelun ohje, oppimispäiväkirjojen laatimisohje.

Arviointi: Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Muuta: 1. opintovuosi

3S9511 Ammatillinen työharjoittelu 2, 6  op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee oman alan työskentelyn periaatteet, menetelmiä ja työyhteisöympäristöjä.

Sisältö: Koulutusohjelmassa vaadittava koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoittain hyväksyttävä alan työkokemus, työharjoittelu ja oppimispäiväkirja, erillinen ohje työharjoittelun sisällöstä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työharjoittelun ohje, oppimispäiväkirjojen laatimisohje.

Arviointi: Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Muuta: 2. opintovuosi.

3S9512 Ammatillinen työharjoittelu 3, 6 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee oman alan työskentelyn periaatteet, menetelmiä ja työyhteisöympäristöjä.

Sisältö: Koulutusohjelmassa vaadittava koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoittain hyväksyttävä alan työkokemus, työharjoittelu ja oppimispäiväkirja, erillinen ohje työharjoittelun sisällöstä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työharjoittelun ohje, oppimispäiväkirjojen laatimisohje.

Arviointi: Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Muuta: 3. opintovuosi

3S9520 Ammatillinen työharjoittelu 4, 15 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija tuntee oman alan työskentelyn periaatteet, menetelmiä ja työyhteisöympäristöjä.

Sisältö: Koulutusohjelmassa vaadittava koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoittain hyväksyttävä alan työkokemus, työharjoittelu, oppimispäiväkirja, osallistuminen harjoitteluseminaariin, harjoittelukirjan laatiminen ja harjoittelukirjan esittely harjoitteluseminaarissa, erillinen ohje työharjoittelun sisällöstä.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Työharjoittelun ohje, oppimispäiväkirjojen laatimisohje, harjoittelukirjan laatimisohje.

Arviointi: Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Muuta: 4. opintovuosi

3S9530 Ohjattu työssäoppiminen 30 op

Opintojakson tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Ohjatun työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on opiskeltujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä sähköalan työyhteisöissä. Työharjoittelija osallistuu työyhteisön jäsenenä vaihteleviin työtehtäviin ja harjaantuu työtehtävissään vastuulliseksi työhönsä sitoutuvaksi ja yhteistyökykyiseksi työntekijäksi. Sisältö: Työharjoittelun työtehtävien tulee olla sellaisia, että ne palvelevat koulutusohjelman ja valitun suuntautumisvaihtoehdon tavoitteita. Jos työtehtävät eivät ole riittävän monipuolisia ja vaativia insinööritutkinnon koulutuksellisiin tavoitteisiin nähden, niitä täydennetään ohjatun harjoittelun valvojan antamilla täydentävillä harjoitustöillä, jotka pyritään liittämään soveltavasti työharjoittelun työtehtäviin.

Opintojakson oppimismenetelmät: Tekemällä oppiminen ja raportointi.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ohjatun työharjoittelun ohje, oppimispäiväkirjojen laatimisohje, portfolion laatimisohje.

Arviointi: Arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Muuta: 3. opintovuosi

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK