Tekniikka

Tuotantotalouden koulutusohjelman, insinööri (AMK), opetussuunnitelmat 2011 - 2012

Tuotantotalouden koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa alueen yritysten tarpeisiin henkilöitä, joiden ammattitaito rakentuu sekä teknisen osaamisen että laajan liiketoimintaja projektiosaamisen varaan. Koulutusohjelman
ammattilliset osaamisalueet ovat liiketoimintaosaaminen, johtaminen, projektinhallinta sekä palvelu-liiketoiminta ja tuotteistaminen.

Tuotantotalouden insinöörit kykenevät vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin, sillä työmarkkinoilla tarvitaan
monialaosaajia, palveluliiketoiminnan kehittäjiä sekä henkilöitä, jotka kykenevät toimimaan kestoltaan ja laajuudeltaan vaihtelevissa projektiympäristöissä. Ohjelma antaa valmistuvalle valmiudet toimia joko pk tai suuryrityksissä asiantuntija- ja esimiestehtävissä organisaatioiden eri tasoilla. Opiskelija saa valmiuksia toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Tuotantotalouden opetussuunnitelma rakentuu osaamisperusteisesti ja opetus toteutetaan CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) -viitekehyksen mukaisesti. Tämän mukaan insinöörin tulee osata määritellä, suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää monimutkaisia teknisiä järjestelmiä nykyaikaisessa tiimityöhön perustuvassa ympäristössä. Perinteisen teknisen ammattitietouden hallinnan lisäksi CDIO:ssa korostuu myös muut insinöörin tarvitsemat tiedot ja taidot. Näistä keskeisiä ovat viestintä-, vuorovaikutus-, ajattelu-, ongelmanratkaisu-, johtamis- ja tiimityötaidot. Oppimisessa keskeistä on oppijan
aktiivisuus. CDIO-toimintamallin mukaisesti rakennettu opetus pyrkii käytännönläheisten pedagogisten ratkaisujen kautta
antamaan opiskelijoille valmiuksia ratkaisukeskeiseen ajatteluun käyttämällä alusta lähtien aktivoivia opetusmenetelmiä.

Koulutusohjelmasta valmistuvat opiskelijat tulevat sijoittumaan hyvin työelämään, sillä alan koulutusta ei ole Pohjois-Suomessa muualla tarjolla ja tuotantotalouden koulutuksen saaneiden henkilöiden työllisyysnäkymät ovat koulutuksen antamien valmiuksien vuoksi hyvät. Mahdollisia tulevia työtehtäviä ovat projektipäällikön ja -insinöörin tehtävät, tekniset myynti- ja markkinointitehtävät, yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä erilaiset tekniset asiantuntijatehtävät.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa opiskellaan suurin osa noin 80 % opinnoista virtuaalisena ja monimuotoisena hyödyntäen iLinc- ja Moodle-ympäristöjä. Lähiopetusjaksoja on vain muutamia lukuvuoden aikana. 

Aikuiskoulutus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK