OPS2007 ilta                                           

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehto: konetekniikka

1. vuosi syksy 2007

2. vuosi syksy 2008

3. vuosi syksy 2009

4. vuosi syksy 2010

Opiskelutaidot ja amm. kasvu

Kirjallinen viestintä

Toimilaitteet

AMK:n tutkimustoiminta

Tietotekniikan perust. konealalla

Tiedonhaku ja e-oppiminen/vap.val

Koneenelimet 1

Ruotsin kieli

Matematiikan perusteet

Lämpöoppi

Tuotannon suunnittelu ja organisointi

English for Industrial management

Mekaniikan perusteet

Mekaniikka 2

Projektilaskenta ja -johtaminen

Henkilöstöjohtaminen

Materiaalioppi 1

Työturvallisuus

Projekti 1

Tuotantotalouden suuntaava moduuli II (6 op)

Tekninen piirustus 1

Kannattavuus ja hinnoittelu

Suuntaava moduuli 1 (6 op)

Sopimus- ja velvoiteoikeus

Projektitoiminta

Tilastomatematiikka

 

 

 

Differentiaaliyhtälöt

Vapaasti valittava_2

Vap. val._4 (kielten tukikurssi)

 

1. vuosi kevät 2008

2. vuosi kevät 2009

3. vuosi kevät 2010

4. vuosi kevät 2011

Matematiikan jatkokurssi

Englannin kieli 1

Englannin kieli 2

Vapaasti valittava _5

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Värähtely- ja aalto-oppi

Suullinen viestintä

Opinnäytetyö  15 op

Sähköoppi

Toimilaitteiden perusteet

Asiakkuuden johtaminen ja asiakassuhteen taloudellisuus

Tuotantotalouden suuntaava moduuli II (6 op)