Kulttuuriala

Kuvataiteen koulutusohjelman, kuvataitelija (AMK), opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen sisältö

Koodi Opintojakson nimi

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Opinto-
pisteet

   

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

syksy

kevät

  PERUSOPINNOT

13

   

15

 

           

28

6KP8100 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu

5

 

                 
6KP7110 Orientaatio tietotekniikkaan

3

 

                
6KP7120 Suomen kielen opinnot

5

 

                
6KP7200 Ammattiorientaatio     

3

  

           
6KP7211 Englanti     

3

  

           
6KP7212 Ruotsi  

  

3

  

           
6KP7220 Tuotanto-opinnot     

6

  

           
  AMMATILLISET OPINNOT

15

30

20

27

30

30

     

152

  Yhteiset ammatilliset opinnot

15

30

20

27

              

92

6KA7350 AMK:n tutkimustoiminta     

7

 

           
6KA7399 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta     

3

 

           
6KA7370 Animaatio 1      

8

         
  Taiteen perusopinnot  

15

                    

15

6KA7311 Kuvan perusteet

7

 

                
6KA7312 Kuvataide

5

  

                
6KA7313 Tietokonegrafiikka ja -maalaus

3

  

                
  Johdanto kuvataiteeseen  

15

                 

15

6KA7321 Piirustus 1  

5

                
6KA7322 Maalaus 1  

5

                
6KA7323 Valokuvaus ja kuvankäsittely  

5

                
  Nykytaide  

15

                 

15

6KA7331 Nykytaiteen näkökulmia  

3

                
6KA7332 Mediataiteen perusteet  

5

                
6KA7333 Multimedian perusteet  

7

                
  Kolmiulotteisuus      

10

               

12

6KA7341 Kuvanveisto     

5

 

           
6KA7342 3D-mallinnus     

5

 

           
  Julkaisutyö      

7

       

7

6KA7360 Painojulkaisun perusteet      

7

         
  Kuvataiteen opinnot        

12

           

12

6KA7380 Piirustus ja maalaus 2       

6

           
6KA7390 Valokuvaus       

6

           
  Suuntaavat ammatilliset opinnot            

30

30

     

60

6KS7410 Valokuvaus ja kuvankäsittely          

12

 

      
  Katsomisen prosessit         

3

       
6KS7411 Monikanavajulkaisu             

12

      
  Semiotiikka ja tulkinnan teoriat          

3

     
6KS7412 Animaatio 2           

12

 

      
  Katse ja liike         

3

        
6KS7414 Multimedia          

12

     
  Aistimuksista mielen kuvia            

3

      
  Kansainväliset alan opinnot, 15 - 30 op            

 

      
  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT        

 

           

15

  Mediataide                    
  Tila - valo - estradi                  
  Valokuvauksen erikoistekniikat                  
  Sähköinen portfolio                   
  Taidegrafiikan tekniikat                  
  Taide tutkimuksessa                  
  Taiteilija yrittäjänä         

 

              
  HARJOITTELU                        

30

  Harjoittelu                      
  OPINNÄYTETYÖ                     

15

15

  Opinnäytetyö                 

15

 
  YHTEENSÄ

30

30

30

30

30

30

30

      30

240