Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Opinnäytetyö

13S900 Opinnäytetyö, 15 op

Opintojakson tavoite: Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön aihe on pääsääntöisesti lähtöisen käytännön työelämästä ja sen kehittämisestä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: aiheen valinta ja sen hyväksyttäminen, tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittely
tutkimusmetodien soveltaminen aiheen käsittelyssä ja tulosten johtamisessa, raportin laadinta ja tulosten julkinen esittäminen

Opintojakson oppimismenetelmät: Itsenäinen työskentely ja opitun soveltaminen opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi, ohjaustilaisuuksiin osallistuminen, seminaarityöskentely.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Soveltuva kirjallisuus.

Arviointi: Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0-5.

Muuta: Tarkemmat ohjeet opinnäytetyöprosessin toteuttamisesta ja opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät toimialan opinnäytetyön laatimisohjeesta.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK