Liiketalous & tietojenkäsittely

Opetussuunnitelmat 2012 - 2013

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Huom! Opetussuunnitelma on sama kuin lukuvuonna 2011 - 2012.

 Erikoistumisopinnot
  • Hallinnon erikoistumisopinnot, 30 op
  • Logistiikan tietojärjestelmät, 30 op