Liiketalous & tietojenkäsittely

Opetussuunnitelma 2007 - 2008

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelman rakenne

Opinnäytetyö
15 op
Ammatilliset opinnot
99 op
Vapaasti valittavat opinnot
15 op

Perusopinnot
yhteensä 51 op

Harjoittelu
24 op
Perusopinnot
yhteensä 51 op
Harjoittelu
6 op
Perusopinnot
 yhteensä 51 op

Perusopinnot

Perusopinnot ovat kaikille saman koulutusohjelman opiskelijoille yhteiset. Niiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle laaja-alainen käsitys liiketoimintaosaamisen kokonaisuudesta ja kokonaiskuva yrityksen toimintaympäristöstä sekä yritystoiminnan osa-alueista.

Perusopinnot toteutetaan jaksoittain vaihtuvien teemojen alla, jolloin opintojaksot voidaan integroida suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Opiskelijat saavat valmiudet ammatti- ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot antavat lisäksi valmiudet tietotekniikkaan ja ammatilliset kielelliset perusvalmiudet.

Ammatilliset opinnot

Ammattiopinnot sisältävät yhteisiä ammattiopintoja ja suuntaavia ammattiopintoja. Yhteisten ammattiopintojen tarkoituksena on laajentaa opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja sellaisille alueille, jotka ovat erikoistumisalasta riippumatta kaikille yhteisiä. Suuntaavien ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa erikoistumisalan keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa harjoittelu tehdään ensimmäisenä (6 op) ja kolmantena vuonna (24 op). Harjoitteluaika tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua ja opiskelija perehtyy ensimmäisen harjoittelujakson aikana yrityksen/organisaation perustoimintoihin ja liiketoiminnan ideaan harjoittelupaikassa osallistumalla harjoittelupaikan perustoimintoihin, jotka sovitaan harjoittelusopimuksessa. Ensimmäisen vuoden harjoittelun opiskelijat tekevät usein jo logistiikka-alan yrityksissä tai tehtävissä. Kolmannen vuoden syksyn harjoitteluun mennessään opiskelijalla on osaamista liiketoiminnan logistiikasta ja hän pystyy jo tekemään oman alansa töitä ohjatusti.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työn laajuus on 15 opintopistettä, ja se tehdään pääaineisiin ja työelämään liittyvästä aiheesta. Opinnäytetyöaiheesta voi alustavasti keskustella jo harjoitteluvaiheessa; työelämästä tulee ammattikorkeakoululle toimeksiantoja ja ammattikorkeakoulun kansainvälisen osaston projektit tarjoavat kiinnostavia opinnäytetyön aiheita.

Opiskelija voi aloittaa opinnäytetyön suoritettuaan riittävästi opintoja useasta eri oppiaineesta sekä työharjoittelun, yhteensä noin 150 op. Hänellä tulee olla myös riittävät valmiudet tutkimustoimintaan ja projektityöskentelyyn.

Työn eteneminen aihealoitteesta valmiiksi opinnäytetyöksi selostetaan yksityiskohtaisesti opinnäytetyöohjeessa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta työn laatimisen eri vaiheissa. Työn voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai sopimuksen mukaan jollakin muulla opetusohjelmaan kuuluvalla kielellä. Opiskelijan on myös kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte.

Opinnäytetyn arvioi ohjaava(t) opettaja(t) ja toimeksiantaja asteikolla 1 - 5. Arviointiperusteet selostetaan opinnäytetyönohjeessa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK