Liiketalous & tietojenkäsittely

Opetussuunnitelmat 2007 - 2008

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman rakenne

Opinnäytetyö
15 op
Vapaasti valittavat opinnot
15 op
Harjoittelu
30 op
Ammatilliset opinnot
90 op
Perusopinnot
60 op

Ammatilliset opinnot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ammatillisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjelmistoalan keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että hän valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen.

Ammatillisten opintojen kaikille yhteiset opinnot koostuvat yritysprojektista ja työelämän muutoksia koskevasta opintojaksosta, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelua, toteutusta ja käyttöä koskevista teoreettisista ja käytäntöön suuntautuneista opintojaksoista, tutkimustoimintaa koskevista opintojaksoista ja ammattialan opintojaksoista ja ammattialan englanninkielestä sekä harjoittelua ja opinnäytetyön tekoa ohjaavista seminaareista.

Web-asiantuntijan suuntaavat ammattiopinnot koostuvat www-järjestelmien ohjelmointia ja laitehallintaa koskevista opintojaksoista, ICT–liiketoimintaprosesseja ja elektronista kauppaa koskevista opintojaksoista sekä www-järjestelmän toteutusta koskevasta projektista.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Tradenomitutkintoon kuuluu ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Harjoittelun yleistavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti suuntautumisalan kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä koulutuksen aikana hankittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen ja arvioimiseen työelämässä. Harjoittelu on 30 opintopisteen mittainen.

Opiskelijoilla tulee olla noin 90 opintopisteen opinnot suoritettuna ennen ohjattuun harjoitteluun lähtemistä. Harjoittelu toteutetaan tavallisesti kolmantena opiskeluvuotena kotimaassa tai ulkomailla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työn laajuus on 15 opintopistettä, ja se tehdään pääaineisiin ja työelämään liittyvästä aiheesta. Opinnäytetyöaiheesta voi alustavasti keskustella jo työharjoitteluvaiheessa; työelämästä tulee ammattikorkeakoululle toimeksiantoja ja ammattikorkeakoulun kansainvälisen osaston projektit tarjoavat kiinnostavia opinnäytetyön aiheita.

Opiskelija voi aloittaa opinnäytetyön suoritettuaan riittävästi opintoja useasta eri oppiaineesta sekä harjoittelun, yhteensä noin 150 op. Hänellä tulee olla myös riittävät valmiudet tutkimustoimintaan ja projektityöskentelyyn.

Työn eteneminen aihealoitteesta valmiiksi opinnäytetyöksi selostetaan yksityiskohtaisesti opinnäytetyöohjeessa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta työn laatimisen eri vaiheissa. Työn voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai sopimuksen mukaan jollakin muulla opetusohjelmaan kuuluvalla kielellä. Opiskelijan on myös kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte.

Opinnäytetyn arvioi ohjaava(t) opettaja(t) ja toimeksiantaja asteikolla 1 - 5. Arviointiperusteet selostetaan opinnäytetyönohjeessa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK