Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija valitsee 15 opintopisteen verran vapaasti valittavia opintoja ja suorittaa ne itse valitsemanaan aikana.

Kuvaukset vapaavalintaisista opinnoista esitetään opiskelijoille keväisin valintatilaisuuksien yhteydessä.