Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2008 - 2009

Liiketalouden koulutusohjelman rakenne

4. vuosi

Opinnäytetyö
15 op

Vapaasti valittavat
opinnot
15 op

Ammatilliset opinnot
105 op

3. vuosi

Perusopinnot
50 op

Harjoittelu
30 op

2. vuosi
1. vuosi

Perusopinnot

Perusopinnot ovat kaikille saman koulutusohjelman opiskelijoille yhteiset. Niiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle laaja-alainen käsitys liiketoimintaosaamisen kokonaisuudesta ja kokonaiskuva yrityksen toimintaympäristöstä sekä yritystoiminnan osa-alueista.

Perusopinnot toteutetaan jaksoittain vaihtuvien teemojen alla, jolloin opintojaksot voidaan integroida suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Opiskelijat saavat valmiudet ammatti- ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot antavat lisäksi valmiudet tietotekniikkaan ja ammatilliset kielelliset perusvalmiudet.

Ammatilliset opinnot

Ammattiopinnot sisältävät yhteisiä ammattiopintoja ja suuntaavia ammattiopintoja. Yhteisten ammattiopintojen tarkoituksena on laajentaa opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja sellaisille alueille, jotka ovat erikoistumisalasta riippumatta kaikille yhteisiä. Suuntaavien ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa erikoistumisalan keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Harjoittelujaksojen aikana pääset tutustumaan elinkeinoelämään ja soveltamaan käytäntöön koulussa oppimiasi asioita. Liiketalouden koulutusohjelmassa harjoittelu on jaettu kolmelle ensimmäiselle vuodelle siten, että ensimmäinen 6 opintopisteen harjoittelu tehdään ensimmäisenä vuonna, toinen 9 opintopisteen harjoittelu toisena vuonna ja 15 opintopisteen harjoittelu sijoittuu kolmannen vuoden keväälle. Harjoittelun voit tehdä esim. vähittäiskaupassa, pankissa, vakuutustoimistossa, kuljetus- tai huolintaliikkeissä, tukkuliikkeissä tai toimimalla pienissä tai keskisuurissa yrityksissä erilaisissa liikealan tehtävissä.

Harjoitteluaika tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua ja opiskelija perehtyy ensimmäisen harjoittelujakson aikana yrityksen/organisaation perustoimintoihin ja liiketoiminnan ideaan harjoittelupaikassa osallistumalla harjoittelupaikan perustoimintoihin, jotka sovitaan harjoittelusopimuksessa. Perustoiminnoilla tarkoitetaan opiskeltavan alan perustoimintoja, esim. toimistotyötä tai asiakaspalvelutyötä. Toisella harjoittelujaksolla opiskelijalla on valmiuksia suorittaa vaativampia tehtäviä. Kolmannella harjoittelujaksolla opiskelija omaa tietoja ja taitoja suuntautumisopinnoista ja hän osaa tehdä vaativampia tehtäviä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työn laajuus on 15 opintopistettä, ja se tehdään pääaineisiin ja työelämään liittyvästä aiheesta. Opinnäytetyöaiheesta voi alustavasti keskustella jo harjoitteluvaiheessa; työelämästä tulee ammattikorkeakoululle toimeksiantoja ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityshankkeet tarjoavat kiinnostavia opinnäytetyön aiheita.

Opiskelija voi aloittaa opinnäytetyön suoritettuaan riittävästi opintoja useasta eri oppiaineesta sekä harjoittelun, yhteensä noin 150 op. Hänellä tulee olla myös riittävät valmiudet tutkimustoimintaan ja projektityöskentelyyn.

Työn eteneminen aihealoitteesta valmiiksi opinnäytetyöksi selostetaan yksityiskohtaisesti opinnäytetyöohjeessa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta työn laatimisen eri vaiheissa. Työn voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai sopimuksen mukaan jollakin muulla opetusohjelmaan kuuluvalla kielellä. Opiskelijan on myös kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte.

Opinnäytetyn arvioi ohjaava(t) opettaja(t) ja toimeksiantaja asteikolla 1 - 5. Arviointiperusteet selostetaan opinnäytetyönohjeessa.

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK