Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Harjoittelu

11A017 Harjoittelu 1, 6 op

Opintojakson tavoite: Opiskelijan ammatillinen kasvu alkaa ohjatusti.Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan ja sen perusprosesseihin. Hän tarkastelee yritystä organisaationa ja ymmärtää liiketoiminnan idean. Opiskelijalla on tarkkailijan rooli ja hänen ymmärryksensä yritysmaailman moninaisuudesta hahmottuu.Opiskelijalla kehittyy metataitoja työntekijän roolista ja toimeen tarttumisesta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija suorittaa ensimmäisen harjoittelunsa, jonka aikana hän tekee yrityksen toimintaan liittyviä oppimistehtäviä ohjatusti.

Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä

Muuta: Harjoittelupaikoiksi sopivat teollisuus- ja palveluyritykset, kaupan ala sekä julkishallinnon organisaatiot ja laitokset.

11A018 Harjoittelu 2, 9 op

Opintojakson tavoite: Opiskelijan ammatillinen kasvu syvenee. Opiskelija hankkii erilaisia kokemuksia ja ymmärtää yritysmaailman laaja-alaisuuden ja erilaiset työtehtävät. Opiskelija ymmärtää työelämän arvomaailman ja suhtautuu positiivisesti työhön sekä toimii rehellisyyden periaattein.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija suorittaa toisen harjoittelujaksonsa, jonka aikana hän tekee ohjatusti oppimistehtäviä. Opiskelija peilaa yrityksen tehtäviä omiin odotuksiinsa. Hän on kokeilijan roolissa erilaisissa työtehtävissä. Opiskelijasta kehittyy hyvä työyhteisön jäsen ja hänen ammatillinen työotteensa vahvistuu.

Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä

Muuta: Harjoittelupaikoiksi sopivat teollisuus- ja palveluyritykset, kaupan ala sekä julkishallinnon organisaatiot ja laitokset.

11A019 Harjoittelu 3, 15 op

Opintojakson tavoite: Opiskelija on osaajana työelämässä. Hän kehittää omia vahvuuksiaan ja soveltaa koulutuksen aikana hankittuja tietoja ja taitoja suuntautumisalansa kannalta keskeissä käytännön työtehtävissä.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija suorittaa suuntaavan harjoittelunsa, jonka aikana hän toimii itsenäisenä tekijänä työtehtävissä. Opiskelija soveltaa oppimaansa omalle erikoisalalleen ja pyrkii vastaamaan yritysmaailman haasteisiin. Opiskelijasta kehittyy oman työn ja työyhteisön arvioija ja hän havaitsee kehittämiskohteita sekä itsessä että työyhteisössä. Opiskelija pohtii mahdollisia opinnäytetyön aiheita.

Arviointi: Hyväksytty - täydennettävä

Muuta: Harjoittelupaikoiksi sopivat teollisuus- ja palveluyritykset, kaupan ala sekä julkishallinnon organisaatiot ja laitokset.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK