Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö, 15 op

Opintojakson tavoite: Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työ tehdään pääaineisiin ja työelämään liittyvästä aiheesta.

Opiskeltava asiakokonaisuus: Aiheen valinta ja sen hyväksyttäminen, tutkimus- tai projektisuunnitelman laadinta ja esittely, tutkimus- ja työmetodien soveltaminen aiheen käsittelyssä ja tulosten johtamisessa, tulosten julkinen esittäminen ja raportin laadinta.

Oppimismenetelmät:  Näytteen antaminen omasta osaamisesta ja sen dokumentointi opinnäytetöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Opiskelijan valitsemasta aiheesta ja tehtävästä riippuen kirjallisuus ja muu materiaali vaihtelee ja niistä sovitaan ohjaajan kanssa.

Arviointi: Opinnäytetyö arvioidaan kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5 ja arvioinnissa otetaan huomioon sekä prosessisuoriutuminen että raportointi. Tarkemmat arviointiohjeet löytyvät opinnäytetyöohjeesta.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK