Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2009 - 2010

Opintojen sisältö syksyllä 2009 aloittaville

Koodi Opintojakson nimi  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Opinto- pisteet
    syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
  PERUSOPINNOT

 

 

  

  

 

       

60

  ICT-alan työelämä- ja T&K-valmiudet

 

 

   

 

            

18

221446 Opiskelutaidot, eLearning ja asiantuntijuuteen kasvu

3

 

            
221447  IT-svenska

 

 

 

        
221448 Työelämän viestintätaidot ja Business-tavat

6

 

             
221449 Tiedonhaku ja tutkimustoiminnan perusteet  

 

   

6

      
  Digitaalisen viestinnän osaaminen

 

 

   

 

 

        

18

221450  Käsikirjoitus, sisällöntuotanto ja tekijänoikeudet

3

 

   

 

 

    
221451  Mediatuotanto (kuva, ääni, multimedia)

6

 

            
221452 Johdatus Web-ohjelmointiin

 

3

 

           
221453 Web-selainohjelmointi  

3

           
221454 Projektityön perusteet

 

3

 

 

         
  Tietotekninen osaaminen

 

 

 

                 

24

221455 Käyttöjärjestelmät

 6

 

 

          
221456 Laitteistot

 3

 

             
221457 Tietoliikenne ja tietoverkot

 3

3

             
221458 Tietoturva

 

3

             
221459 IT-English  

3

           
221460 Koulutusprojekti

 

3

             
  AMMATTILLISET OPINNOT

 

6

 

 

 

 

  

90

  Ohjelmistoliiketoimintaosaaminen  

6

 

18

 

   

24

222441 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet

 

3

           
222442  Liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen

 

3

   

 

     
222443 Tietojärjestelmän hankintaprosessi  

 

  

3

       
222444 Talous- ja tilastomatematiikka    

 

3

       
222445 Tuotteistaminen ja markkinointi

 

     

6

 

     
222446 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta      

3

       
222447 Ohjelmistoprojektin hallinta ja johtaminen    

 

3

3

     
  Ohjelmistotuotanto-osaaminen

 

 

30

12

21

      

63

222448 Lukujärjestelmät ja logiikan perusteet    

3

         
222449 Tietojärjestelmäsuunnittelu    

6

         
222450 Tiedonhallinta    

6

         
222451 Ohjelmoinnin perusteet    

6

         
222452 Käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys    

3

         
222453 Web-ohjelmointi    

3

3

 

     
222454 Oliopohjainen suunnittelu    

3

 

       
222455 Olio-ohjelmointi    

 

6

       
222456 Web-palvelutuotanto      

3

       
222457 Ohjelmistotestaus        

3

     
222458 Palvelinohjelmointi        

3

     
222459 Professional Communication

 

 

 

 

3

     
222460 Ohjelmointiprojekti  

 

 

 

12

     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT         

 

 

     

  

15

  Vapaasti valittavat opinnot      

 

 

15

 

 
  HARJOITTELU          

30

 

30

  Harjoittelu        

30

     
  OPINNÄYTETYÖ               

15

 

15

  Opinnäytetyö          

15

 

 
  YHTEENSÄ

30

30

30

30

30

30

30

210