Liiketalous & tietojenkäsittely

Digitaalisen markkinointiviestinnän erikoistumisopintojen, opetussuunnitelmat 2010 - 2011

Digitaalinen markkinointiviestintä, 20 op

Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, so. opinnot sisältävät lähiopetuspäiviä, verkko-opetusta, soveltavia kirjatenttejä ja tietoperustan projektityöhön soveltamisen.

Oppimateriaali:

 • Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari (2009). Nettielämää. Sosiaalisen median mahdollisuudet. BTJ-Finland.
 • Anja Alasilta (2010). Blogi tulee töihin. Infor.
 • Anja Alasilta (2002). Verkkokirjoittajan käsikirja. Infor.
 • Ari Haasio (2009). Facebook-opas. BTJ-Finland.
 • Maija Haavisto (2009). Näin käytät Twitteriä. Finn Lectura.
 • Jari Juslén (2009). Netti mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet. Hämeenlinna: Talentum.
 • Heikki Karjaluoto (2010). Digitaalinen markkinointiviestintä. Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin. Jyväskylä: Docendo.
 • Antti Leino (2010). Dialogin aika. Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän mahdollisuudet. Infor.
 • Jaettavat opintomonisteet, artikkelit ja muu digitaalinen materiaali

Arviointi: aktiivinen osallistuminen opetukseen, tenttisuoritukset ja oppimistehtävien arviointi asteikolla 1–5

Digitaalisen markkinoinnin perusteet, 10 op

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee digitaalisen markkinoinnin sisällön ja ymmärtää sen merkityksen osana yrityksen/organisaation liiketoimintaa. Hän ymmärtää asiakkuuden merkityksen yritykselle/organisaatiolle ja osaa soveltaa digitaalista markkinointia siten, että sen avulla luodaan arvoa asiakkaalle ja kehitetään asiakassuhteita kannattaviksi.

Sisältö:

 • Internet markkinoinnin toimintaympäristönä 
 • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu 
 • Digitaalinen markkinointi ja arvolupaus 
 • Asiakkaan ostoprosessiin vaikuttaminen 
 • Löydettävyys digitaalisen markkinoinnin menestystekijänä 
 • Sosiaalisen median kytkeminen osaksi digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta 
 • Digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuden seuranta ja kehittäminen

Sosiaalisen median palvelut, hakukoneoptimointi ja kävijäseuranta, 3 op

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalisen median työvälineet ja niiden käyttötavat. Hän osaa hyödyntää erilaisia ympäristöjä liiketoiminnassa. Opiskelija hallitsee hakukoneoptimoinnin perusteet, jonka avulla verkkopalvelut löytyvät hakukoneista mahdollisimman hyvin. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä. Hän ymmärtää sivuston saavutettavuuden merkityksen osana verkkopalvelua. Opiskelija ymmärtää verkkopalvelujen seuraamisen merkityksen omassa yrityksessään/organisaatiossaan ja osaa valita vaatimusten mukaiset sovellukset käyttöön. Opiskelija hallitsee web-analytiikan, tiedon keräämisen ja analysoinnin, osana verkkopalvelun kehittämistä.

Sisältö:

 • Sosiaalisen median palvelut ja työvälineet 
 • Hakukoneoptimointi 
 • Saavutettavuus ja käytettävyys verkkopalvelun suunnittelussa 
 • Sosiaalisen median seuraaminen 
 • Web-analytiikka 

Digitaaliset sisällöt markkinoinnin välineinä, 7 op

Oppimistavoitteet: Opiskelija tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän tärkeimmät toimintaympäristöt ja ymmärtää sisällön merkityksen markkinointiviestinnän tärkeimpänä välineenä. Hän tuntee erilaisten digitaalisten medioiden, välineiden ja sisältöjen käyttömahdollisuudet markkinointiviestinnässä niin, että hän osaa rakentaa organisaatiolleen asiakkaiden huomion ansaitsevan ja kilpailijoista erilaistavan markkinointiviestinnällisen ja toiminnallisen sisältökokonaisuuden/kampanjan.

Sisältö:

 • Digitaalinen markkinointiviestintä kommunikaationa ja vuorovaikutuksena organisaation ja asiakkaiden välillä 
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän muodot, mediat ja erilaiset sisällöt 
 • DAGMAR-malli: tarkoituksenmukaisten sisältöjen käyttö asiakkuuden eri vaiheissa 
 • Kahdet "sisältömarkkinat": asiakkaat ja hakukoneet 
 • Internetin sisältöstrategian rakentaminen 
 • Verkkokirjoittamisen perusteet ja monimediaiset sisällöt 
 • Sisällön versiointi, jakaminen, linkittäminen ja verkkojalanjäljen kasvattaminen 
 • Julkaistun sisällön löydettävyyden tehostaminen 
 • Sosiaalisen median palveluiden ja välineiden hyödyntäminen verkottumisessa ja yhteisöjen rakentamisessa 
 • Organisaation sosiaalisen median strategian rakentaminen 
 • "Perinteisen" digitaalisen median, Internet-toimipaikan ja sosiaalisen median sisältöjen hajautettu ja yhteen kudottu läsnäolomalli
Projekti, 10 op

Oppimistavoitteet: Opiskelija kykenee soveltamaan kurssin tietoperustaa ja toteuttamaan markkinointiviestinnällisen projektin/kampanjan Internetissä. Hän toimii pienimuotoisen projektinsa projektipäällikkönä ja toteuttaa sen joko kokonaan yksin tai sopivien kumppaneiden kanssa. Projekti voi olla kampanjaluontoinen tai tähdätä pysyvämpään toimintaan.

Sisältö:

 • Projektin/kampanjan suunnittelu, toteutus ja tuloksellisuuden arviointi.
 • Projektin/kampanjan toteutuksen ja tuloksellisuuden esittely päätösseminaarissa.

Toteutus: Projektin/kampanjan suunnittelu, toteutus ja tuloksellisuuden arviointi opettajan ja vertaisryhmän tukemana.

Oppimateriaali: Jaettavat opintomonisteet.

Arviointi: Projekti/kampanja arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 1–5.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK