Liiketalous & tietojenkäsittely

Digitaalisen markkinointiviestinnän erikoistumisopintojen, opetussuunnitelmat 2010 - 2011

Koulutus alkaa syksyllä 2010. Opintojen laajuus on 30 op ja koulutusajan pituus on noin vuosi.

Opinnot koostuvat digitaalisen markkinointiviestinnän 20 op opintokokonaisuudesta sekä 10 op projektista.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina.