Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Perusopinnot
Opiskelijana korkeakoulussa, 13 op

Opiskelija osaa arvioida lähtötasonsa uutena ammatillisena korkeakouluopiskelijana. Hän tunnistaa kehittymistarpeensa liiketalouden ammattikorkeakouluopiskelijana ja ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen. Hän lisää itsetuntemustaan, osaa hyödyntää henkilökohtaisia vahvuuksiaan sekä minimoida omia heikkouksiaan korkeakouluopiskelijana. Opiskelija harjaantuu sisäistä yrittäjyyttä tukevaan opiskeluun. Opiskelija osaa hakea tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia hakutekniikoita soveltaen. Hän osaa käyttää erilaisia tiedonlähteitä ja arvioida haetun tiedon luotettavuutta. Opiskelija oppii verkko-oppimisympäristön toimintaperiaatteet ja osaa käyttää monipuolisesti ja tavoitteellisesti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun verkkopohjaista oppimisympäristöä oppimisensa ja opiskelunsa välineenä. Opiskelija osaa toimia eettisesti verkkoyhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen jäsenenä. Opiskelija osaa toimia Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun laite- ja verkkoympäristössä ottaen huomioon oppilaitoksen tietoturvapolitiikan. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti aktiivisena oppimisympäristönsä jäsenenä, mutta myös yhteistyökykyisenä viestijänä muiden kanssa.

Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija kehittää liiketalouden alalle kuuluvia perustaitojaan, jotta hän pystyy soveltamaan näitä taitoja menestyksellisesti niin ammattialan opinnoissaan ja kuin tulevissa käytännön työtehtävissään. Opiskelija osaa laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Hän hallitsee tutkimuskirjoittamisen perusperiaatteet. Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja osaa englanninkielistä perusviestintää.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:

  • Aloitekykyinen ja yrittäjämäinen toimintatapa 5 op
  • Yhteistyökyky ja viestintäosaaminen 8 op
Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähi- ja/tai verkko-opiskeluun (mm. LearnLinc ja Moodle -työvälineet) ja toteutussuunnitelmissa määriteltyjen sekä osaamiskokonaisuuden että sen aihealueiden oppimista tukevien harjoituksien, työelämälähtöisten tehtäväksiantojen, mahdollisen tentin ja/tai oppimistehtävän, kirjallisen ja/tai suullisen raportin ja/tai esitysmateriaalin tuottaminen yms.

Osaamiskokonaisuuden aihealueiden vuosittaiset toteutussuunnitelmat sisältävät tarkemmat kuvaukset sisällöstä, oppimismenetelmistä ja -materiaaleista, suoritusvaatimuksista sekä arvioinnista. Osaamiskokonaisuuden yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta oppimisen taitoja, eettistä osaamista, työyhteisöosaamista ja kansainvälistymisosaamisen kompetensseja.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK