Liiketalous & tietojenkäsittely

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen rakenne
4. vuosi

Opinnäytetyö
15 op

Vapaasti valittavat opinnot 
15 op

3. vuosi

Ammattiopinnot
87 op

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 
50 op

Harjoittelu
30 op

2. vuosi
1. vuosi

 Perusopinnot
13 op


Teemat

Opintojen 1. vuosi Itsensä kehittäjänä liike-elämässä
Opintojen 2. vuosi Oppijana liike-elämässä
Opintojen 3. vuosi Ammattilaisena liike-elämässä
Opintojen 4. vuosi Kehittäjänä liike-elämässä

Perusopinnot

Perusopinnot ovat kaikille saman koulutusohjelman opiskelijoille yhteiset. Niiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle laaja-alainen käsitys liiketoimintaosaamisen kokonaisuudesta ja kokonaiskuva yrityksen toimintaympäristöstä sekä yritystoiminnan osa-alueista.

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kehittää liiketalouden alalle kuuluvia perustaitojaan, jotta hän pystyy soveltamaan näitä taitoja menestyksellisesti niin ammattialan opinnoissaan ja kuin tulevissa käytännön työtehtävissään. Opiskelija osaa laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Hän hallitsee tutkimuskirjoittamisen perusperiaatteet. Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja osaa englanninkielistä perusviestintää.

Ammattiopinnot

Ammattiopinnot sisältävät yhteisiä ammattiopintoja ja suuntaavia ammattiopintoja. Yhteisten ammattiopintojen tarkoituksena on laajentaa opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja sellaisille alueille, jotka ovat erikoistumisalasta riippumatta kaikille yhteisiä. Suuntaavien ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija valitsemansa erikoistumisalan keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

  • kansainväliseen liiketoimintaan (nuoret),
  • yritystoimintaan (nuoret)
  • logistiikkaan (aikuiset)
  • julkishallintoon (aikuiset)

Vapaasti valittavat opinnot

Opintoihin sisältyy 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus valita omien tavoitteidensa mukaisia opintojaksoja, jotka tukevat hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia pyrkimyksiään. Opiskelijalla on oikeus valita nämä opintojaksot omalta tai ammattikorkeakoulun muilta aloilta.

Harjoittelu

Harjoittelujaksojen aikana pääset tutustumaan alueen elinkeinoelämään ja soveltamaan käytäntöön koulussa oppimiasi asioita. Liiketalouden koulutusohjelmassa harjoittelu on jaettu kahdelle vuodelle siten, että 12 opintopisteen perusharjoittelu tehdään toisena vuonna ja 18 opintopisteen ammatillinen harjoittelu kolmantena vuonna. Harjoittelupaikka voi löytyä joko alueella toimivista kansainvälisistä suuryrityksistä tai monipuolisesta pienyrityskentästä. Harjoittelun voi tehdä myös esim. omalla kotipaikkakunnallasi tai ulkomailla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Työn laajuus on 15 opintopistettä, ja se tehdään pääaineisiin ja työelämään liittyvästä aiheesta. Opinnäytetyöaiheesta voi alustavasti keskustella jo harjoitteluvaiheessa; työelämästä tulee ammattikorkeakoululle toimeksiantoja ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityshankkeet tarjoavat kiinnostavia opinnäytetyön aiheita.

Opiskelija voi aloittaa opinnäytetyön suoritettuaan riittävästi opintoja useasta eri oppiaineesta sekä harjoittelun, yhteensä noin 150 op. Hänellä tulee olla myös riittävät valmiudet tutkimustoimintaan ja projektityöskentelyyn.

Työn eteneminen aihealoitteesta valmiiksi opinnäytetyöksi selostetaan yksityiskohtaisesti opinnäytetyöohjeessa. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta työn laatimisen eri vaiheissa. Työn voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai sopimuksen mukaan jollakin muulla opetusohjelmaan kuuluvalla kielellä. Opiskelijan on myös kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte.

Opinnäytetyn arvioi ohjaava(t) opettaja(t) ja toimeksiantaja asteikolla 1 - 5. Arviointiperusteet selostetaan opinnäytetyönohjeessa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK