Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Ammattiopinnot
Ohjelmistotuotanto-osaaminen, 63 op

Opiskelija ymmärtää ohjelmistotuotannon elinkaaren ja sen eri osa-alueiden merkityksen ja osaa käytännössä toteuttaa ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheita. Opiskelija hallitsee tietojärjestelmien suunnittelun ja mallintamisen sekä osaa suunnitella käyttöliittymiä ja toteuttaa niitä. Opiskelija ymmärtää tietokantojen merkityksen tietojärjestelmien käytössä ja hallitsee niiden toteuttamisen. Opiskelija osaa tuottaa usealla ohjelmointikielellä erilaisissa ympäristöissä toimivia ohjelmia, ja hän hallitsee ohjelmistojen testauksen. Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektien vaiheet ja osaa toimia niissä. Opiskelija hallitsee englannin kielellä erilaiset työelämän kokous- ja neuvottelutilanteet sekä erilaiset työelämän vuorovaikutustilanteet. Hän osaa laatia alalla vaadittavia kirjallisia dokumentteja englannin kielellä.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:
 • Lukujärjestelmät ja logiikan perusteet 3 op
 • Tietojärjestelmäsuunnittelu 6 op
 • Tiedonhallinta 6 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys 3 op
 • Web-ohjelmointi 6 op
 • Oliopohjainen suunnittelu 3 op
 • Olio-ohjelmointi 6 op
 • Web-palvelutuotanto 3 op
 • Ohjelmistotestaus 3 op
 • Palvelinohjelmointi 3 op
 • Professional Communication 3 op
 • Ohjelmointiprojekti 12 op
Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen. Tämän opintojakson yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta itsensä kehittämisen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja kansainvälisyysosaamisen kompetenssit.

Opintojakson toteutussuunnitelma laaditaan asiakokonaisuuksittain kompetenssianalyysityökalulla. Se sisältää tarkemman kuvauksen sisällöstä, oppimismenetelmistä, suoritusvaatimuksista ja arvioinnista.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK