Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Opintojen sisältö
 Koodi Opintojakson nimi  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Opinto- pisteet
    syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
  PERUSOPINNOT

30

24

  

  

 6

       

60

  ICT-alan työelämä- ja T&K-valmiudet

9

3

   

 

6

        

18

  Opiskelutaidot, eLearning ja asiantuntijuuteen kasvu 

3

 

            
  IT-svenska

 

3

 

 

        
  Työelämän viestintätaidot ja Business-tavat 

6

 

             
  Tiedonhaku ja tutkimustoiminnan perusteet   

 

   

6

      
  Digitaalisen viestinnän osaaminen

9

   

 

 

        

18

  Käsikirjoitus, sisällöntuotanto ja tekijänoikeudet 

3

 

   

 

 

    
  Mediatuotanto
(kuva, ääni, multimedia)
 

6

 

            
  Johdatus Web-ohjelmointiin 

 

3

 

           
  Web-selainohjelmointi  

3

           
  Projektityön perusteet 

 

3

 

 

         
  Tietotekninen osaaminen

12

12

 

                 

24

  Käyttöjärjestelmät

 6

 

 

          
  Laitteistot

 3

 

             
  Tietoliikenne ja tietoverkot 

 3

3

             
  Tietoturva

 

3

             
  IT-English  

3

           
  Koulutusprojekti

 

3

             
  AMMATTIOPINNOT

 

6

 

 

 

 

  

90

  Ohjelmistoliiketoimintaosaaminen  

6

 

18

3 

   

27

  Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 

 

3

           
  Liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen 

 

3

   

 

     
  Tietojärjestelmän hankintaprosessi   

 

  

3

       
  Talous- ja tilastomatematiikka     

 

3

       
  Tuotteistaminen ja markkinointi 

 

     

6

 

     
  Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta       

3

       
  Ohjelmistoprojektin hallinta ja johtaminen     

 

3

3

     
  Ohjelmistotuotanto-osaaminen

 

 

30

12

21

      

63

  Lukujärjestelmät ja logiikan perusteet     

3

         
  Tietojärjestelmäsuunnittelu    

6

         
  Tiedonhallinta    

6

         
  Ohjelmoinnin perusteet     

6

         
  Käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys     

3

         
  Web-ohjelmointi    

3

3

 

     
  Oliopohjainen suunnittelu     

3

 

       
  Olio-ohjelmointi    

 

6

       
  Web-palvelutuotanto      

3

       
  Ohjelmistotestaus        

3

     
  Palvelinohjelmointi        

3

     
  Professional Communication 

 

 

 

 

3

     
  Ohjelmointiprojekti  

 

 

 

12

     
  Tietohallinto-osaaminen


30

33
63

  Lukujärjestelmät ja logiikan perusteet

3


  Tietojärjestelmäsuunnittelu

6


  Tiedonhallinta

6


  Ohjelmoinnin perusteet

6


  Käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys

3


  Ohjelmistotestaus

3


  Tietojärjestelmän tietoturvan suunnittelu ja hallinta


6

  Verkkojen tietoturva


6

  Organisaation tietoturva

3


  Tietojärjestelmien ylläpito ja tuki


6

  Professional Communication


3

  Kehittämisprojekti


12

  VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT         

 

 

     

15

15

  Vapaasti valittavat opinnot       

 

 

 

 15

 
  HARJOITTELU          

30

 

30

  Harjoittelu         

30 

   
  OPINNÄYTETYÖ               

15

15

  Opinnäytetyö          

15

 
  YHTEENSÄ

30

30

30

30

30

30

30

210