Liiketalous & tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetussuunnitelma 2011 - 2012

Ammattiopinnot
Tietohallinto-osaaminen, 63 op

Tietohallinto osaamisen moduulin suoritettuaan opiskelija osaa toimia asiantuntijana tietojärjestelmäprojektissa. Hän ymmärtää yrityksen tietojärjestelmien kokonaisuuden ja niiden liiketoiminnallisen merkityksen sekä tunnistaa järjestelmäkehityksestä aiheutuvan muutoksen organisaatiossa. Opiskelija osaa selvittää erilaisia ratkaisuja ja esittää perustellun ehdotuksensa asianosaisille. Opiskelija ymmärtää ohjelmistotuotannon elinkaaren ja ohjelmistoprojektien vaiheet sekä osaa toimia niissä. Opiskelija hahmottaa organisaation tietoturvaan liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset sekä osaa suunnitella organisaation tarpeiden mukaisen tietoturvan. Hän tunnistaa organisaation tietoturvariskit sekä osaa soveltaa riskinhallintamenetelmiä tietojärjestelmien turvaamiseen.

Opiskelijalla ymmärtää tietojärjestelmien ylläpidon merkityksen ja tietää ylläpidon vaatimat toimenpiteet. Opiskelija hallitsee englannin kielellä erilaiset työelämän kokous- ja neuvottelutilanteet sekä erilaiset työelämän vuorovaikutustilanteet. Hän osaa laatia alalla vaadittavia kirjallisia dokumentteja englannin kielellä.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet ja laajuudet opintopisteinä:
 • Lukujärjestelmät ja logiikan perusteet 3 op
 • Tietojärjestelmäsuunnittelu 6 op
 • Tiedonhallinta 6 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys 3 op
 • Ohjelmistotestaus 3 op
 • Tietojärjestelmän tietoturvan suunnittelu ja hallinta 6 op
 • Verkkojen tietoturva 6 op
 • Organisaation tietoturva 3 op
 • Tietojärjestelmien ylläpito ja tuki 6 op
 • Professional Communication 3 op
 • Kehittämisprojekti 12 op
Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen lähiopetukseen (n. 50 % opintojakson laajuudesta) ja siihen liittyvät harjoitukset, tentti ja/tai projektityö, kirjallisten raporttien ja esitysmateriaalien tuottaminen. Tämän opintojakson yhteydessä arvioidaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisten kompetenssien osalta itsensä kehittämisen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja kansainvälisyysosaamisen kompetenssit.

Opintojakson toteutussuunnitelma laaditaan asiakokonaisuuksittain kompetenssianalyysityökalulla. Se sisältää tarkemman kuvauksen sisällöstä, oppimismenetelmistä, suoritusvaatimuksista ja arvioinnista.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK