Sosiaali- ja terveysala

Opetussuunnitelmat 2007 - 2008

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakouluopinnot muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ammatilliset opinnot jakautuvat edelleen yhteisiin, suuntaaviin, valinnaisiin ja syventäviin opintoihin.

Sosiaaliala

Terveysala

Opintojen sisältö opintojaksokuvauksineen

Sosiaaliala

Terveysala