Sosiaali- ja terveysala

Opetussuunnitelmat 2012 - 2013

AMK-tutkintoon johtava koulutus

Huom! Opetussuunnitelmat ovat samat kuin lukuvuonna 2011 - 2012.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
Erikoistumisopinnot
  • Psykoterapeuttiset perusvalmiudet, 30 op