Sosiaali ja terveysala

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Kansalais- ja aluelähtöinen sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen
-sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 - 2008
Koulutusohjelman rakenne

 Orientaatio
 Teemakokonaisuudet I-VI, 60 op:

I Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialan kehittämisessä, 16 op
II Orientaatio hanketoimintaan ja sosiaalialan työmenetelmiin, 15 op
III Yleis- ja kehittämisjohtaminen sekä sosiaalialan työmenetelmien syventäminen, 14 op
IV Kehittämishankeen vaikuttavuus, 15 op

  Opinnäytetyö , 30 op

Teemakokonaisuudet I-IV, 60 op

Teemakokonaisuudet tukevat samaan aikaan etenevää kehittämishanketta. Hanketta työstetään koko opiskelun ajan alkaen ensimmäiseltä kontaktijaksolta. Sosiaalialan asiantuntijuuden syventäminen ja laajentaminen toteutuu kansalaisten tarpeista ja opiskelijoiden työelämäyhteyksistä nousevien kehittämishankkeiden avulla. Tällä varmistetaan kansalais- ja aluelähtöisen työotteen ja uusien menetelmien toteutuminen työelämässä. Kehittämishanke ja muu opetus etenevät rinnakkain alkamalla käsitteiden ja kehittämistarpeiden määrittelystä edeten vaikuttavuuden arviointiin ja sosiaalisten vaikutusten tunnistamiseen.

Opinnäytetyö, 30 op

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon ominaisluonteen mukaisesti opinnäytetyö on tutkimuksen sijasta kehittämishanke, joka yhdistää käytännön kehittämistyötä sekä sen tutkimista ja arviointia.

Tämä korostaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta niiden tärkeää eroa suhteessa tiedekorkeakoulujen maisteritutkintoihin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö eroaa ammattikorkeakoulututkinnon (ns. perustutkinto) opinnäytetyöstä koko opiskeluajalle ajoittuvan prosessi- ja kehittämisluonteensa sekä teoreettis-metodologisen käsittelytapansa vuoksi. Ammattikorkeakoulututkintoon liittyvä opinnäytetyö ajoittuu pääsääntöisesti opiskelun loppuvaiheeseen, eikä siinä painotu yhtä systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittämistoiminta kuin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvässä opinnäytetyössä.

Tavoite

  • syventää sosiaalialan käytäntöjä kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta
  • opiskelija hallitsee tiedot, taidot ja menetelmät kehittää sosiaalialalle uutta toimintatapaa, palvelujen järjestämistapaa, työmenetelmää tai arviointimenetelmää yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa
  • opiskelijan erityisosaaminen kehittyy siten, että tutkiva ja kehittävä työote sekä kansalais- ja aluelähtöinen näkökulma muotoutuvat osaksi opiskelijan ammatillista toimintatapaa

Sisältö

  • hanketyönä tehtävän opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
  • kehittämissuunnitelman toteuttaminen
  • kehittämishankkeen arviointi ja raportointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK